Komu pomagamy?

Fundacja pomaga wszystkim osobom poszkodowanym w trakcie procesu leczenia. Pomoc udzielana jest w dwóch formach:

  1. Pomoc prawna gdzie wskazujemy możliwości podjęcia konkretnych kroków po zaznajomieniu się ze stanem faktycznym sprawy.
  2. Pomoc finansowa, której udzielamy osobom nie mogącym ponieść kosztów dochodzenia roszczeń przed sądami.

W każdym jednak przypadku, nasza pomoc jest możliwa wyłącznie dzięki Darczyńcom, wspierającym naszą Fundację.

Fundacja jest w trakcie analizy zasadności sfinansowania procesów odszkodowawczych o błąd medyczny. Korzystając ze wsparcia prawników nieodpłatnie analizujemy zgłoszone roszczenia przesyłane przez poszkodowanych pacjentów. Przypadki przez nas uznane za błąd medyczny będą na bieżąco publikowane na naszej stronie, z prośbą o ich wsparcie przez naszych Darczyńców.

Po zakwalifikowaniu osób do pomocy, będziemy w tym miejscu publikować opis przypadków a mechanizm wsparcia będzie pozwalał na wnoszenie darowizn na rzecz poszczególnych osób wymagających pomocy. Dokonując darowizny Darczyńca zgadza się na zasady udzielania pomocy opisane w Regulaminie dostępnym na stronie Fundacji w zakładce:

”Zasady pomocy finansowej”.

W przypadku braku możliwości udzielenia wsparcia ze środków pozyskanych w ramach zbiórki (np. brak zebranej kwoty w terminie 6 msc., pojawienie się przesłanek wykluczających udzielenie wsparcia), Darczyńca będzie o tym powiadomiony mailowo (jeśli pozostawi swój mail podczas dokonywania darowizny) i będzie mógł wskazać inną osobę poszkodowaną. Jeśli nie wskaże takiej osoby, środki przez niego wpłacone będą wykorzystane dla celów statutowych Fundacji. Z każdej wpłaty 8% środków przechodzi na rzecz Fundacji celem zapewnienia jej bieżącego funkcjonowania, na co Darczyńca wyraża zgodę dokonując darowizny. Darczyńca uprawniony jest do uzyskania informacji na temat etapu prowadzonej sprawy.

Dzięki życzliwości Darczyńców będziemy w stanie zminimalizować odczucie krzywdy, a w niektórych przypadkach uzyskać dla poszkodowanych rentę, jako należne osobom poszkodowanym świadczenie od sprawców. Nadwyżki pochodzące ze zbiórek, będą przekazywane na rzecz innych osób wymagających wsparcia.