Stan wegetatywny

Błąd medyczny
Stan wegetatywny

Stan wegetatywny to brak świadomości u przytomnej osoby, możemy inaczej nazwać ten stan czuwaniem. Pacjenci w większości przypadków reagują odruchowo i nieświadomie odpowiadając na bodźce docierające z otoczenia. Termin stan […]

Błąd medyczny
Co to jest stan wegetatywny?

W wyniku wypadku, udaru, a czasami pozornie niegroźnego urazu może zajść sytuacja w której pacjent pomimo zachowania przytomności nie jest świadomy. Mówimy wówczas o zespole apalicznym, czyli stanie wegetatywnym. Należy […]