O fundacji

Informacje ogólne o naszej Fundacji
Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych

Nazwa i dane fundacji:

FUNDACJA POMOCY OFIAROM BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

NIP: 5223098903 REGON: 368081594
KRS: 0000687581
Adres: 00-695 WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 56A

Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją pozarządową „non profit”, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Celem działania fundacji jest:

Podstawowy powód utworzenie fundacji:

Fundacja powstała w 2017 roku i jest odpowiedzią na potrzeby osób w zakresie dochodzenia odszkodowań, których nie stać na prowadzenie procesów sądowych i którzy nie akceptują wysokich prowizji firm odszkodowawczych.

Organ nadzoru

Ministrem właściwym ds. fundacji wybranym ze względu na cele fundacji jest Minister Sprawiedliwości.