Regulamin darowizn

§1. Informacje ogólne

Strona internetowa fpobm.pl jest prowadzona przez FUNDACJĘ POMOCY OFIAROM BŁĘDÓW MEDYCZNYCH (zwaną dalej FPOBM), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000687581, NIP: 5223098903, REGON: 368081594.

 1. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie fpobm.pl realizowanego przez serwisy PayByLink.
 2. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayByLink
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://fpobm/regulamin-darowizn/

§2. Zasady przekazywania darowizn

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 2. Serwisy PayByLink oraz PayPal umożliwiają przekazanie darowizny na rzecz FPOBM celem wsparcia działań statutowych.
 3. Darowizny przekazywane za pomocą strony osrodekanaliz.pl mogą być realizowane od 28.12.2021r.
 4. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayByLink lub serwis PayPal, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie fpobm.pl, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu paypal.pl/paybylink
 5. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: 

• przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayByLinkjest dostępna na stronie https://paybylink.pl/) oraz kart płatniczych, 

• przelewów elektronicznych jednorazowych bądź cyklicznych poprzez system PayPal

 1. Dodatkowo, ze strony Serwisu PayByLink Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.
 2. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayByLink/PayPal wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celu utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej https://fpobm/polityka-prywatnosci/

§3. Postępowanie reklamacyjne

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: administrator@fpobm.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja – darczyńca” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez FPOBM indywidualnie w ciągu 60 dni od daty otrzymania reklamacji.

§4. Postanowienia końcowe

 1. FPOBM ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.