Błędy medyczne

Błąd medyczny
Rola świadków w sprawach sądowych o błędy medyczne

Rola świadków w sprawach sądowych dotyczących błędów medycznych jest istotna, ponieważ ich zeznania mogą dostarczać bezcennych informacji i perspektyw, które są kluczowe dla ustalenia faktów sprawy. Świadkowie w tego rodzaju sprawach mogą być zarówno pracownikami służby zdrowia, jak i pacjentami, członkami ich rodzin, a czasem nawet innymi osobami, które były obecne podczas zdarzeń mających związek z zarzucanym błędem medycznym.

Psychologiczne skutki błędów medycznych dla pacjentów
Psychologiczne skutki błędów medycznych dla pacjentów

Psychologiczne skutki błędów medycznych dla pacjentów są tematem, który w ostatnich latach coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Błędy medyczne, rozumiane jako niewłaściwe działania lub zaniechania ze strony personelu medycznego, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a także psychologicznych dla pacjentów.

Błąd medyczny
Nieumyślne spowodowanie śmierci

Większość z nas nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby spowodować śmierć drugiego człowieka. Niestety, może dojść do sytuacji, kiedy nieumyślnie do tego doprowadzimy. Kodeks karny w art. 155 wskazuje, […]

Błąd medyczny
Zabieg lub operacja w obszarze czaszki

Trepanacja czaszki to trudna i skomplikowana procedura neurochirurgiczna polegająca na nawierceniu jednego lub kilku otworów w czaszce. Daje ona chirurgowi możliwość uwidocznienia struktur, takich jak opony mózgowe czy mózg i […]

Błąd medyczny
Powikłania i błędy medyczne- laryngologia

Czym są zabiegi laryngologiczne? Zabiegi laryngologiczne to zabiegi chirurgiczne lub endoskopowe, które mają na celu leczenie chorób laryngologicznych (chorób dotyczących gardła, krtani i jamy nosowej). Zabiegi chirurgiczne mogą obejmować: W […]

Błąd medyczny
Szkody majątkowe wynikające ze śmierci

Śmierć jest nieodłącznym elementem życia, jednak niekiedy dochodzi do niej przedwcześnie i to na skutek winy drugiego człowieka lub określonego podmiotu. Kosztowne leczenie poniesione w celu ratowania zagrożonego błędem ludzkim […]

Błąd medyczny
Błąd medyczny podczas intubacji

Intubacja jest powszechną metodą udrażniania dróg oddechowych, jednak trzeba mieć na uwadze to, że nie należy ona do najłatwiejszych. Zabieg ten może zarówno uratować życie pacjenta jak i doprowadzić do […]

Błąd medyczny
Stan wegetatywny

Stan wegetatywny to brak świadomości u przytomnej osoby, możemy inaczej nazwać ten stan czuwaniem. Pacjenci w większości przypadków reagują odruchowo i nieświadomie odpowiadając na bodźce docierające z otoczenia. Termin stan […]