Szkoda majątkowa

Rola mediatorów w rozwiązywaniu sporów medycznych
Rola mediatorów w rozwiązywaniu sporów medycznych

Rola mediatorów w rozwiązywaniu sporów medycznych nabiera coraz większego znaczenia w kontekście dynamicznie rozwijającego się świata medycyny oraz zwiększającej się świadomości prawnej pacjentów. Mediacja jako alternatywna metoda rozstrzygania konfliktów oferuje szereg korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla pracowników służby zdrowia, a także dla samego systemu ochrony zdrowia.

Znaczenie dokumentacji medycznej pacjenta w procesach sądowych
Znaczenie dokumentacji medycznej pacjenta w procesach sądowych

Dokumentacja medyczna odgrywa kluczową rolę w procesach sądowych, zwłaszcza w sprawach dotyczących błędów medycznych, odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu oraz spraw karnych, gdzie stan zdrowia osoby może mieć istotne znaczenie. Jest to zbiór informacji o stanie zdrowia pacjenta, historii leczenia, przeprowadzonych procedurach medycznych oraz zaleceniach lekarskich.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zawodach medycznych
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zawodach medycznych

Współczesny świat medycyny, choć dynamicznie się rozwija, niesie ze sobą również ryzyko błędów i niepowodzeń, które mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia pacjentów. W odpowiedzi na te wyzwania istotnym aspektem zawodowego funkcjonowania pracowników służby zdrowia stało się ubezpieczenie OC. W Polsce obowiązek posiadania tego typu ubezpieczenia przez lekarzy i inne zawody medyczne jest ściśle regulowany prawnie.

Błąd medyczny
Prawa autorskie w medycynie

Ochrona praw autorskich w dziedzinie medycyny jest ważnym elementem ochrony własności intelektualnej. Łączy ona innowacje technologiczne, badania naukowe i ochronę zdrowia.

Błąd medyczny
Szkody majątkowe wynikające ze śmierci

Śmierć jest nieodłącznym elementem życia, jednak niekiedy dochodzi do niej przedwcześnie i to na skutek winy drugiego człowieka lub określonego podmiotu. Kosztowne leczenie poniesione w celu ratowania zagrożonego błędem ludzkim […]