Błędy lekarskie

Błędy lekarskie – statystyki
Błędy lekarskie – statystyki

Dostęp do pełnej statystyki błędów lekarskich jest ograniczony, ponieważ w Polsce nie istnieje system monitorowania błędów medycznych. Statystyki prowadzone są między innymi na podstawie raportów Prokuratury Krajowej i Izb Lekarskich. […]

Błędy lekarskie – gdzie szukać pomocy
Błędy lekarskie – gdzie szukać pomocy

Pacjent, zgłaszając się do szpitala, poradni medycznej czy innej placówki liczy, że otrzyma pomoc i będzie leczony według najlepszej wiedzy i praktyki lekarzy prowadzących. Niestety, nierzadko dochodzi do błędów lekarskich, […]

Błędy lekarskie – kodeks karny
Błędy lekarskie – kodeks karny

Pracownik medyczny, który podczas praktyki popełnił błąd medyczny, oprócz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej może ponieść również odpowiedzialność karną. Każdy błąd medyczny (a więc również błąd lekarski) stanowić może podstawę odpowiedzialności […]

Błędy lekarskie – przedawnienie
Błędy lekarskie – przedawnienie

W 2016 roku toczyło się 4963 postępowań o uznanie błędów lekarskich oraz przyznanie odszkodowania za błędy medyczne. Od tego czasu co roku ich liczba wzrasta o jakieś 15%. Jednakże warto […]

Odpowiedzialność za błąd lekarski
Odpowiedzialność za błąd lekarski

Lekarze lub lekarze dentyści za negatywne skutki wykonania, lub zaniechania czynności medycznych, które są niezgodne z aktualną wiedzą i praktyką medyczną mogą ponieść odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną. Za błąd […]

Błąd lekarski – gdzie zgłosić
Błąd lekarski – gdzie zgłosić

Z roku na rok przybywa procesów o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez lekarzy. Dotyczy to tak samo pozwów cywilnych, jak karnych. Wzrost można odnotować również w ilość spraw przed sądami […]

Odszkodowania za błędy lekarskie
Odszkodowania za błędy lekarskie

Każdego roku w Polsce w wyniku błędu lekarskiego umiera od 7 do 23 tysięcy osób. Do niedawna błędy lekarskie były w naszym społeczeństwie tematem tabu. Dopiero od 2017 roku liczba […]

Błąd lekarski- znaczenie
Błąd lekarski- znaczenie

Błąd lekarski, czyli błąd w sztuce lekarskiej – (lege artis). W potocznym rozumieniu jest on uznawany za tożsamy z błędem medycznym. Zazwyczaj oba terminy stosowane są przez osoby poszkodowane zamiennie. […]

Przykłady błędów lekarskich
Przykłady błędów lekarskich

Błąd lekarski jest niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną działaniem lub brakiem działania lekarza. Sprawca błędu musi działać nieumyślnie, z nienależytą starannością. Lekarz odpowiada za popełnienie błędu w zakresie, w jakim […]

Błąd medyczny
Orzecznictwo w sprawach medycznych

Lektura orzeczeń pozwala na poznanie sposobów rozstrzygnięć w sprawach, które wydają się być podobne. Należy jednak ostrożnie podchodzić do lektury orzeczeń, ponieważ stany faktyczne pomimo pozornego podobieństwa mogą być różne […]