Śmierć pacjenta w wyniku błędu medycznego

Odpowiedzialność lekarza za lekarskie błędy medyczne
Odpowiedzialność karna w przypadku błędów medycznych

Podleganie karze za błędy medyczne w Polsce jest kwestią złożoną. Reguluje to kilka aktów prawnych, w tym przede wszystkim kodeks karny. Omówienie tego zagadnienia wymaga uwzględnienia zarówno aspektów prawnych, jak i etycznych związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.

Błąd medyczny
Nieumyślne spowodowanie śmierci

Większość z nas nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby spowodować śmierć drugiego człowieka. Niestety, może dojść do sytuacji, kiedy nieumyślnie do tego doprowadzimy. Kodeks karny w art. 155 wskazuje, […]

Błąd medyczny
Zadośćuczynienie za śmierć

Śmierć najbliższego członka rodziny to wielka tragedia, szczególnie kiedy śmierć ta jest niespodziewana i związana z zawinieniem osoby trzeciej. Roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej wynika z art. 446 […]

Błąd medyczny
Szkody majątkowe wynikające ze śmierci

Śmierć jest nieodłącznym elementem życia, jednak niekiedy dochodzi do niej przedwcześnie i to na skutek winy drugiego człowieka lub określonego podmiotu. Kosztowne leczenie poniesione w celu ratowania zagrożonego błędem ludzkim […]

Błąd medyczny
Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Przedmiotem przestępstwa z art.157 k.k. jest zdrowie. Zdrowie ludzkie to wartość, którą chroni konstytucja RP. Każdy z nas chciałby być zdrowy, zadowolony ze swojego życia i wyglądu. Człowiek dąży, aby […]

Błąd medyczny
Obowiązek udzielenia pomocy medycznej

Niekiedy dochodzi do tego typu zdarzeń, w których życie ludzkie jest zagrożone. W takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani do niesienia pomocy drugiemu. Zobowiązanie to nie wywodzi się wyłącznie z moralnych powinności, […]