Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Ekstrakcja niewłaściwego zęba

FPOBM
31 grudnia 2022
Ekstrakcja niewłaściwego zęba

Choć może brzmieć to jak nieśmieszny żart, zdarza się, że w wyniku pomyłki lub skrajnego nie profesjonalizmu lekarza dentysty pacjent opuszcza gabinet dentystyczny uboższy o zdrowy ząb, podczas gdy ząb chory nadal pozostaje na swoim miejscu. Co zrobić, gdy stomatolog usunie niewłaściwy ząb?

Stomatolog usunął zdrowy ząb – co robić?

Zasadniczo w gabinetach stomatologicznych dochodzi do usunięcia zdrowych zębów w dwóch przypadkach. Może to być zaplanowany element leczenia ortodontycznego lub przypadkowa, nieplanowana ekstrakcja.

Przypadkowe usunięcie zęba zdrowego

Do przypadkowej ekstrakcji zęba zdrowego dochodzi zazwyczaj podczas usuwania zęba z nim sąsiadującego. Niezależnie od przyczyn, które doprowadziły do tak niefortunnego zdarzenia – jest to błąd medyczny, za który każdy pacjent może żądać odpowiedniego odszkodowania. Od profesjonalisty jakim jest stomatolog pacjent ma bowiem pełne prawo oczekiwać, że do tego typu wypadku, przy zachowaniu należytej staranności, nie dojdzie.

Oprócz samego faktu ekstrakcji zdrowego zęba zamiast zęba chorego lub z innego powodu przeznaczonego do usunięcia, uszkodzenia zdrowego zęba, może wiązać się z bólem, cierpieniem oraz późniejszymi komplikacjami różnej natury.

Wszystko to stanowi podstawę do roszczeń o wypłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia

Ekstrakcja niewłaściwego zęba zdrowego

Należy pamiętać, że zdrowe zęby bywają niekiedy przez stomatologów usuwane celowo. Takie działanie może wynikać z ustalonego wcześniej przez dentystę i pacjenta planu leczenia ortodontycznego. Na taki plan pacjent musi się zgodzić i mieć świadomość przebiegu całego procesu leczenia – obowiązek informacyjny leży w tym względzie po stronie stomatologa.

Usunięcie niektórych zębów jest czasami konieczne podczas leczenia ortodontycznego. Jeżeli jednak z upływem  czasu określonego przez ortodontę w umowie leczenie ortodontyczne nie przynosi spodziewanych efektów, może to oznaczać, że dentysta popełnił błąd i bez potrzeby usunął zdrowego zęba lub usunął inny ząb, niż powinien.

Również w takiej sytuacji pacjent może dochodzić swoich praw poprzez wysunięcie roszczeń odszkodowawczych i żądanie zadośćuczynienia za doznane krzywdy niematerialne. 

Naprawienie szkody – roszczenia odszkodowawcze wobec stomatologa

Jeżeli nie było podstaw do usunięcia danego zęba, wówczas naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi będzie obejmowało zarówno zwrot kosztów zabiegu, jak i wstawienie implantu – koniecznego dla zniwelowania skutków błędu.

W przypadku roszczenia kontraktowego, podstawą żądania pełnego odszkodowania będzie art. 361 § 2 kodeksu cywilnego, zaś dla roszczenia deliktowego – art. 444 § 1 kodeksu cywilnego. Na podstawie tego ostatniego, w razie uszkodzenia ciała, poszkodowanemu przysługuje możliwość domagania się naprawienia szkody w zakresie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów (koszty leczenia, rehabilitacji i wiele innych – w tym np. utraconego zarobku).

Obok odszkodowania ofierze błędu medycznego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie. Roszczenie to stanowi odpowiedź na doznaną krzywdę niematerialną. W przypadku zadośćuczynienia podstawą prawną jest art. 445 kodeksu cywilnego, ale także art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (zawinione naruszenie praw pacjenta).

Umowa ze stomatologiem a odpowiedzialność za usunięcie zęba

Jeżeli sam stomatolog nie przyznał się do błędy lub próbuje go bagatelizować, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o faktycznym stanie naszej jamy ustnej powinniśmy zgłosić u dentysty reklamację wraz z naszymi żądaniami. 

Przede wszystkim w ramach reklamacji usługi powinno nastąpić obniżenie jej kosztów lub całkowity zwrot zapłaconej ceny. Co więcej, stomatolog powinien zagwarantować nam dalsze, prawidłowe leczenie i naprawienie szkody (np. wstawienie implantów).

Każdy stomatolog ma także obowiązek posiadania polisy OC. Dlatego też zaistniały błąd medyczny warto zgłosić do odpowiedniego ubezpieczyciela. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że to właśnie polisa OC będzie stanowiła pokrycie naszych roszczeń.

W przypadku w którym dentysta nie uznaje swojego błędu lub nie chce współpracować w ramach ugodowych prób rozwiązania sytuacji, złożenie pozwu o odszkodowanie od dentysty i wkroczenie na drogę sądową może stać się koniecznością. 

Do takiego kroku warto być przygotowanym: posiadać kompletną dokumentację medyczną oraz powierzyć prowadzenie sprawy prawnikowi, który specjalizuje się w sprawach z zakresu błędów medycznych. 

Bezpłatna pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania od stomatologa

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z ekstrakcją niewłaściwego zęba lub innym błędem stomatologicznym – skontaktuj się z Fundacją Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych!

W Fundacji działają prawnicy specjalizującego się w błędach stomatologicznych (dentystycznych, ortodontycznych), którzy posiadają doświadczenie potrzebne do poprowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych spraw medycznych

Razem z nami masz szansę na uzyskanie należytego odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane krzywdy!

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia