Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

V edycja Stażu w Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych

FPOBM
17 kwietnia 2024

Zapraszamy na V edycję stażu do Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych!

Jesteś studentem/absolwentem prawa i interesujesz się prawem medycznym?

Chciałbyś zaangażować się w działania mające na celu pomoc osobom poszkodowanym w wyniku błędów medycznych i lekarskich?

Szukasz sposobów na profesjonalizację swojego warsztatu i chciałbyś współpracować z doświadczonymi prawnikami o wieloletnim doświadczeniu na rynku warszawskim i w organizacjach pozarządowych?

Jeśli tak, to aplikuj na V edycję stażu w Zespole Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych!

Celem działania fundacji jest:

 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki przestrzegania prawa oraz standardów jakości i bezpieczeństwa przez podmioty lecznicze w tym przez ich personel na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki działania zakładów ubezpieczeń, firm ubezpieczeniowych oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych na szkodę ubezpieczonych.
 • Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających wśród obywateli.
 • Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli w tym szczególnie praw pacjenta.
 • Działanie na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne oraz placówki medyczne i pracowników medycznych.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji ochrony zdrowia obywateli.
 • Działanie na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przez publiczny system ochrony zdrowia.
 • Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka, ze szczególnym naciskiem na prawa pacjenta, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pomoc ofiarom błędów medycznych i zaniedbań w opiece. 11. Upowszechnianie i ochrona praw pacjentów oraz konsumentów.12. Udzielanie wsparcia prawnego osobom, fizycznym w sprawach dotyczących opieki medycznej i zdrowotnej.

Czego oczekujemy?

 • Ukończonego przynajmniej II roku studiów prawniczych;
 • Dyspozycyjności pozwalającej na systematyczną i względnie regularną pracę;
 • Zainteresowania szeroko rozumianą tematyką prawa medycznego i praw pacjenta (nie wymagamy konkretnego doświadczenia ani wiedzy na ten temat);
 • Komunikatywności,
 • Umiejętności pracy w zespole i motywacji do nauki poprzez praktykę.

Co zapewniamy?

 • Możliwość współpracy z zespołami Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych i współpracujących z nią kancelarii prawnych – stały kontakt z profesjonalnymi prawnikami o wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniu;
 • Możliwość profesjonalizacji warsztatu prawniczego i dogłębnego poszerzenia wiedzy z zakresu prawa cywilnego i medycznego – powierzane zadania będą obejmowały m. in. przygotowywanie pism procesowych, pomoc przy sporządzaniu opinii prawno-medycznych, research dotyczący orzecznictwa i standardów sztuki lekarskiej.
 • Elementy szkoleniowe i edukacyjne podczas stażu;
 • Kontakt z beneficjentami Fundacji i klientami współpracujących z nią kancelarii – możliwość udziału w prawdziwych sprawach i przysłużenia się w działaniach na rzecz pomocy ludziom pokrzywdzonym w wypadku błędów medycznych i lekarskich;
 • W przypadku najlepszych stażystów – możliwość przedłużenia współpracy z Fundacją na indywidualnie ustalanych warunkach.
  V edycja Stażu w Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych ma charakter bezpłatny, uwzględniający program szkoleniowy i możliwość kontynuacji współpracy po zakończeniu stażu.

Jesteś zainteresowany?

Wyślij CV i list motywacyjny do dnia 7 czerwca na adres: kontakt@fpobm.pl. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które przeprowadzone zostaną w indywidualnie wyznaczonych terminach.

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia