Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Rola świadków w sprawach sądowych o błędy medyczne

Przemysław Pietrzak
28 grudnia 2023

Grafika: Freepik.com

Świadek w Polsce

Rola świadków w sprawach sądowych dotyczących błędów medycznych jest istotna, ponieważ ich zeznania mogą dostarczać bezcennych informacji i perspektyw, które są kluczowe dla ustalenia faktów sprawy. Świadkowie w tego rodzaju sprawach mogą być zarówno pracownikami służby zdrowia, jak i pacjentami, członkami ich rodzin, a czasem nawet innymi osobami, które były obecne podczas zdarzeń mających związek z zarzucanym błędem medycznym.

Kto może mieć szczególną wiedzę jako świadek w sprawie medycznej?

Świadkowie z personelu medycznego, jak lekarze, pielęgniarki czy technicy, mogą dostarczać ważnych informacji na temat standardów opieki, procedur obowiązujących w placówce oraz konkretnych działań podjętych wobec pacjenta. Ich zeznania mogą pomóc ustalić, czy doszło do odstępstw od przyjętych praktyk medycznych.

Pacjenci lub ich rodziny również mogą być kluczowymi świadkami, dostarczając informacji o przebiegu leczenia, komunikacji z personelem, otrzymanych instrukcjach oraz ogólnym traktowaniu. Mogą również relacjonować wpływ błędu medycznego na ich życie i zdrowie.

Inni świadkowie, jak pacjenci przebywający w placówce, mogą dostarczać informacji na temat zdarzeń lub warunków, które mogły wpłynąć na sprawę. Zeznania świadków są istotne w ustaleniu faktów, chronologii wydarzeń i zrozumieniu kontekstu medycznego.

Znaczenie zeznań świadka w postępowaniu sądowym w Polsce

W procesie sądowym ważne jest ocenienie wiarygodności i obiektywności świadków, uwzględniając spójność zeznań i potencjalny konflikt interesów. Zeznania świadków mogą wpływać na wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia, zwłaszcza w kontekście wpływu błędu na życie pacjenta. Podsumowując, osoba powołana na świadka odgrywa kluczową rolę w procesach sądowych dotyczących błędów medycznych. Ich zeznania mogą być decydujące w ustaleniu faktów, ocenie odpowiedzialności personelu medycznego oraz w określeniu konsekwencji błędów medycznych dla zdrowia i życia pacjentów.

Program pomocy ofiarom błędów medycznych

W procesie dochodzenia sprawiedliwości, rzetelne i obiektywne zeznania świadków są nieocenionym źródłem informacji. Umiejętność przesłuchiwania świadków jest jednak nabywana latami. Z tego względu Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych uruchomiła program nieodpłatnej pomocy prawnej poszkodowanym przez błędy lekarskie. Każdy zgłaszający się pacjent lub członek rodziny może ocenić podczas konsultacji z prawnikiem stan faktyczny i sytuację prawną. We wszystkich sprawach o błędy medyczne o precedensowym znaczeniu fundacja zapewni pomoc pełnomocników w postępowaniu cywilnym i karnym.


Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia