Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Odszkodowanie za błędnie założone implanty zębowe

FPOBM
31 grudnia 2022
Odszkodowanie za błędnie założone implanty zębowe

Implantologia to najnowocześniejsza technika uzupełnienia braków protetycznych. Prawidłowo wykonane i założone implanty zębowe dają trwały i bardzo estetyczny efekt. Jeżeli jednak zabieg zostanie wykonany nieprawidłowo pacjenta może czekać wiele nieprzyjemności: kolejne iniekcje, powikłania, antybiotykoterapia, a nawet konieczność rehabilitacji. W wielu przypadkach komplikacje te mogą być podstawą roszczeń odszkodowawczych.

Implanty zębowe – co to jest?

Wyróżnia się różne rodzaje implantów. Najczęściej spotykane są implanty tytanowe, zaś za najbardziej estetyczne uznaje się implanty zębowe cyrkonowe.

Implanty stomatologiczne to małe śrubki, które wszczepia się w kość szczęki lub żuchwy, a następnie mocuje na nich korony, mosty lub protezy.

Leczenie implantologiczne opiera się na zastąpieniu chorego lub brakującego zęba implantem zębowym.

Po usunięciu korzenia naturalnego zęba stomatolog wierci otwór wewnątrz kości szczęki. Następnie wszczepia do niego metalowy korzeń protetyczny (śrubkę). Na tak wykonanej podstawie montowany jest następnie zaczep (element do którego zostanie dopasowana korona). Dopasowywanie korony (sztucznego zęba) następuje najczęściej dopiero po „przyjęciu się” implantu, co oznacza zachowanie kilku tygodniu albo nawet miesięcy odstępu czasowego między zabiegiem implantacji a zakończeniem całego procesu.

Uzupełnianie braków protetycznych za pomocą implantów jest niewątpliwie czasochłonne i wymaga przynajmniej kilku wizyt w gabinecie stomatologicznym. Jednak jest to także bardzo efektywna metoda leczenia.  

Błąd stomatologa przy zakładaniu implantów

Błąd stomatologa przy wszczepianiu implantów zębowych może oznaczać wystąpienie powikłań u pacjenta. Nadmierna, przedłużająca się bolesność, ruchomość konstrukcji protetycznej, oraz stany zapalne, to sygnały, że zabieg nie zakończył się powodzeniem.

Wszelkie wątpliwości powinniśmy od razu konsultować z lekarzem, który wykonywał u nas implanty. W przypadku powikłań stomatolog powinien zaoferować nam nieodpłatną naprawę popełnionego błędu i leczenie. 

Jeżeli jednak doszło już u na nas z winy stomatologa do powikłań (pogorszenie stanu zdrowia), a nasz lekarz nie chce lub nie potrafi nam pomóc – warto pamietać, że sytuacja taka może stanowić podstawę do dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Dzięki temu możemy od odpowiedzialnego za błąd przy zakładaniu implantów stomatologa uzyskać zwrot kosztów poniesionych na naprawę implantów oraz leczenie powikłań u innego lekarza.

Zadośćuczynienie stanowi natomiast kwotę mającą pokryć krzywdy niematerialne – ból i cierpienie jakiego przysporzyła nam sytuacja wynikająca z niekompetencji lub niedbalstwa stomatologa zakładającego implanty.

Przykłady: odszkodowanie za implanty zębowe i błąd stomatologa

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 10 listopada 2015 r. (sygn. akt I C 52/15) sąd przyznał pacjentowi u którego błędnie założono implanty zębowe zadośćuczynienie w wysokości 35 000 zł, odszkodowanie w wysokości 4 497,70 zł oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 5 217 zł. 

Stan faktyczny w rzeczonej sprawie opierał się na źle przeprowadzonym zabiegu wszczepienia trzech implantów zębowych.

W 2012 r. powód zgłosił się do stomatologa celem protetycznego uzupełnienia uzębienia. Po konsultacji lekarskiej zgodził się na wszczepienie trzech implantów zębowych – jednego w szczęce oraz dwóch w żuchwie.

Podczas zabiegu wszczepiania pierwszego implantu w szczęce doszło do pęknięcia kości, wskutek czego implant po miesiącu samoistnie wypadł.

Podczas kolejnej wizyty powodowi wszczepiono dwa implanty w żuchwie, w obustronnym znieczuleniu nerwów żuchwowych. Po wykonanym zabiegu pacjent czuł jednak nieustępujące odrętwienie żuchwy. Po kilku dniach ponownie zgłosił się do swojego stomatologa, gdzie otrzymał lek w formie iniekcji i zalecenie przyjmowania witaminy B. Wobec braku poprawy stanu zdrowia pacjenta skierowano go do innego centum stomatologii, gdzie usunięto wszczepione implanty.

Powikłania po błędnie założonych implantach zębowych

Usunięcie implantów nie przyniosło jednak znaczącej poprawy stanu zdrowia powoda. Od czasu wykonania zabiegów pacjent stale odczuwał bóle i drętwienie żuchwy, powodujące duży dyskomfort oraz trudności w jedzeniu. Z uwagi na paraliż żuchwy, podczas posiłku jedzenie wypadało mu z ust, przez co zrezygnował ze spożywania posiłków w miejscach publicznych. Stale odczuwał dyskomfort związany z doznanym urazem.

Jak wskazała biegła z zakresu chirurgii szczękowej, powodem takiego stanu rzeczy są uszkodzenia nerwów żuchwy, które mają charakter nieodwracalny.

W celu regeneracji uszkodzonych nerwów korzystał z kosztownych zabiegów rehabilitacyjnych, odbył dwie konsultacje stomatologiczne w gabinetach stomatologicznych i poniósł różne dodatkowe koszty związane chociażby z dojazdami na konsultacje medyczne i rehabilitacje, czy zakupem leków.

Odpowiedzialność za błędzie założone implanty zębowe

Pozwany ubezpieczyciel kwestionował swoją odpowiedzialność za skutki wykonania zabiegów wszczepienia implantów, powołując się na brak odpowiedzialności lekarzy stomatologów wykonujących zabiegi, a w konsekwencji brak podstaw do przyjęcia gwarancyjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Sąd jasno wskazał w uzasadnieniu wyroku, że lekarz każdej specjalności (w tym stomatolog i chirurg szczękowy) odpowiada na zasadzie winy, którą można mu przypisać tylko w wypadku wystąpienia jednocześnie elementu obiektywnej i subiektywnej niewłaściwości postępowania.

Należy podkreślić, że z niekwestionowanej przez strony opinii biegłej z zakresu chirurgii szczękowej jednoznacznie wynika, że zabiegi wszczepienia implantów zębowych zostały wykonane nieprawidłowo, gdyż do wszczepienia implantu w szczękę użyto zbyt dużej siły, co spowodowało pęknięcie kości i jego wypadnięcie.

Ponadto biegła wskazała, że implanty wszczepione w żuchwę miały nieodpowiednią długość, co spowodowało porażenie nerwu żuchwowego. Biegła stwierdziła także, iż zabiegi te można było wykonać prawidłowo, nie powodując uszczerbku na zdrowiu pacjenta. 

W ocenie Sądu działanie lekarza stomatologa było w rzeczonej sprawie sprzeczne ze standardami wiedzy medycznej i zasadami zachowania należytej staranności. W konsekwencji pozwany miał obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez Centrum Stomatologiczne.

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie

W ocenie Sądu powód udowodnił, że na skutek nieudanych zabiegów wszczepienia implantów doznał krzywdy związanej z urazem nerwów żuchwy.

Pierwszy z zabiegów implantacji wywołał u poszkodowanego ból, spowodowany pęknięciem kości szczęki. W konsekwencji implant wypadł samoczynnie, pozbawiając poszkodowanego komfortu związanego z uzupełnieniem ubytków w uzębieniu.

Następne zabiegi implantacji wykonane podczas jednej wizyty lekarskiej, wywołały u powoda ból i odrętwienie obustronne żuchwy. Dolegliwości te nie ustępowały po upływie kilku dni od wykonania zabiegów, co w konsekwencji doprowadziło do usunięcia wszczepionych implantów. Również ten zabieg wiązał się z dolegliwościami bólowymi oraz obawą co do jego powodzenia.

Podjęte leczenie nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów, a skutki zabiegu w postaci odrętwienia żuchwy i bólu nie ustąpiły. Następstwa wywołanych urazów wpłynęły natomiast na dotychczasowe życie powoda: powód ma problem ze spożywaniem posiłków z powodu paraliżu żuchwy, pokarm bezwiednie wypada mu z ust, a przypadłość ta powoduje u niego frustrację i duży dyskomfort, co wpływa na jego kontakt z otoczeniem.

Powód odbył liczne konsulacie u specjalistów z zakresu chirurgii szczękowej. Lekarze ci stwierdzili, że powód ma nikłe szanse na poprawę jego stanu zdrowia. Trzeba przy tym podkreślić, że bezspornie przed wykonaniem zabiegów implantacji, powód nie cierpiał z powodu bólu, czy drętwienia żuchwy ani nie miał problemów ze spożywaniem pokarmów.

Mając na uwadze wszystko powyższe sąd uznał za zasadne przyznanie poszkodowanemu pacjentowi nie tylko odszkodowania pokrywającego udokumentowane koszty leczenia i rehabilitacji, ale także zadośćuczynienia za doznane krzywdy i cierpienia.

Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar błędów w leczeniu implantologicznym

Jeżeli twoje leczenie implantologiczne zakończyło się niepowodzeniem, implanty zostały założone niepoprawnie lub borykasz się z powikłaniami – skontaktuj się z Fundacją Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. Nasze doświadczenie w zakresie prawa medycznego oraz roszczeń odszkodowawczych pozwoli na kompleksową analizę przedstawionej dokumentacji oraz opracowanie możliwych ścieżek prawnych dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia