Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Odszkodowanie za źle założony aparat ortodontyczny

FPOBM
31 grudnia 2022
Odszkodowanie za źle założony aparat ortodontyczny

Jednym z najczęściej popełnianych w stomatologii błędów jest nieprawidłowe założenie przez ortodontę aparatu ortodontycznego. Skutki źle założonego aparatu mogą być bardzo poważne. Jeżeli nie zareagujemy w odpowiednim czasie wada zgryzu będzie się pogłębiać, dolegliwości bólowe narastać, a niektóre zmiany mogą stać się nieodwracalne.

Odpowiedzialność ortodonty – kiedy?

Ortodonta, który źle założy aparat ortodontyczny ponosi odpowiedzialność za swoją pracę, a pacjent ma prawo dochodzić stosownych roszczeń.

Podobnie jak każdy inny lekarz, także ortodonta, pełniąc swoje obowiązki, podlega szczególnym wymogom, które reguluje przede wszystkim ustawa o zawodach lekarza i dentysty. Obowiązują go również normy wynikające z Kodeksu Etyki Lekarskiej, a także konieczność szczególnej dbałości o ochronę praw pacjenta. 

Ortodonta jest profesjonalistą, zatem pacjent zgłaszający się do niego ma prawo oczekiwać, że zalecenie ortodonty o konieczności (lub pozytywach) założenia aparatu ortodontycznego będzie odpowiadało rzeczywistości.

Co więcej, pacjent ma prawo oczekiwać od ortodonty, że ten podejmując się dopasowania i założenia aparatu ortodontycznego będzie potrafił to prawidłowo wykonać. Prawidłowo oznacza w tym przypadku nie tylko skutecznie, ale w pełni profesjonalnie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, z zachowaniem obowiązujących standardów, w tym higienicznych

Jak w każdym innym przypadku interwencji medycznej, także ortodonta ma obowiązek przeprowadzenia stosownego wywiadu z pacjentem  w którym powinny znaleźć się pytania m.in. o przyjmowane leki, choroby przewlekłe i inne istotne z punktu widzenia ortodonty kwestie, zwłaszcza te związane z ewentualnymi przeciwwskazaniami do korzystania z aparatu ortodontycznego.

Niezbędne jest także poinformowanie pacjenta o ryzyku związanych z tą formą leczenia, możliwych powikłaniach czy skutkach ubocznych, a także o procedurach związanych z higieną i prawidłowym dbaniem o aparat ortodontyczny.

Dlatego też jeżeli ortodonta nie wykazał wystarczającej dbałości i umiejętności podczas planowania i zakładania aparatu ortodontycznego, co spowodowało, że aparat nie przyniósł odpowiedniego rezultatu, albo nawet dodatkowo wywołał np. ból szczęki i zębów – pacjent ma prawo dochodzić odszkodowania a często także zadośćuczynienia za spowodowane w ten sposób szkody.

Szkody wywołane źle założonym aparatem ortodontycznym

Szkody i powikłania jakie mogą wyniknąć z nieprawidłowo założonego aparatu ortodontycznego mogą być bardzo poważne.

W skutek noszenia źle założonego aparatu ortodontycznego może np. dojść do cofnięcia się górnych zębów, a co za tym idzie do powstania przodozgryzu.

W efekcie, zamiast oczekiwanej poprawy zgryzu, pacjent otrzymuje stosunki zębowe nieodpowiadające normie fizjologicznej – brak kontaktu zębów przeciwstawnych w odpowiednim miejscu, odwrotne ustawienie szczęki w stosunku do żuchwy i inne.

Patologiczny zgryz może powodować m.in. utrudnione spożywanie pokarmów, nieprawidłową artykulację, a także niekorzystną zmianę rysów twarzy.

Zazwyczaj nie tylko patologicznym zmianom, ale i samemu noszeniu nieprawidłowo założonego aparatu ortodontycznego towarzyszy także silny ból, powodujący konieczność przyjmowania leków przez pacjenta. 

W dalszej perspektywie, gdy pacjent już zorientuje się co do nieprawidłowości leczenia, pojawia się także kwestia konieczności podjęcia leczenia niwelującego niekorzystne zmiany.

Leczenie takie, najczęściej już u innego specjalisty, wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi. Tymczasem już samo pierwotne leczenie przy pomocy aparatu ortodontycznego jest zazwyczaj stosunkowo dużym wydatkiem dla pacjentów. 

Reklamacja usługi ortodonty

Leczenie ortodontyczne ukierunkowane jest na uzyskanie konkretnego efektu (skutku).

Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy nie wystąpią u nas efekty niepożądane (pogorszenie stanu zdrowia), ale „jedynie” nie uzyskamy efektu leczenia na jaki umówiliśmy się z ortodontą – mamy prawo do reklamacji usługi.

W ramach tego roszczenia mieści się także żądanie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów terapii, albo wykonanie jej ponownie – nieodpłatnie.

Jak uzyskać odszkodowanie od lekarza ortodonty?

Znacznie poważniejsze są przypadki w których nieprawidłowo wykonana usługa, a więc źle przeprowadzone leczenie, w tym nieprawidłowo założony aparat ortodontyczny stały się przyczyną pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. 

Jeżeli sytuacja ta jest efektem nieprofesjonalnego działania (lub zaniechania) ortodonty, można mu przypisać winę za powstałe skutki, to pacjent, jako ofiara błędu medycznego, może mieć wobec niego roszczenie o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

W takich przypadkach warto kompletować na bieżąco całą dokumentację medyczną, wszelkie umowy oraz rachunki i faktury związane z leczeniem i rehabilitacją. 

Udokumentowane w ten sposób wydatki sąd może zsumować i obciążyć nimi odpowiedzialnego za szkodę ortodontę (lub jego ubezpieczyciela) tytułem odszkodowania.

Odszkodowanie ma bowiem za cel pokrycie wszelkich szkód materialnych powstałych w wyniku danego zdarzenia.

Zadośćuczynienie za złe leczenie ortodontyczne?

Tytułem zadośćuczynienia pokrywa się natomiast krzywdy niematerialne wyrządzone zawinionym błędem przy leczeniu ortodontycznym. 

Określając kwotę zadośćuczynienia sąd uznaniowo ocenia stopień krzywdy wyrządzonej pacjentowi – jego ból, cierpienie, czy stan psychiczny wynikający z zaistniałej sytuacji medycznej.

W przypadku nieprawidłowego leczenia wad zgryzu dzieci kwota ta najczęściej będzie wyższa niż w przypadku dorosłych, których próg bólu jest wyższy, a dyskomfort związany z kwestiami estetycznymi zazwyczaj mniejszy i nienarażający na przykrości wśród rówieśników.

Bezpłatna pomoc prawna, to możliwe!

Jeżeli podejrzewasz lub wiesz, że twój aparat ortodontyczny został założony nieprawidłowo nie zwlekaj i już dziś skontaktuj się z Fundacją Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. 

Specjaliści zaangażowani w prace Fundacji przeanalizują dokumentację twojej sprawy, sporządzą opinię oraz przedstawią optymalny plan działania, który umożliwi ci dochodzenie adekwatnych roszczeń. Nie jesteś sam!

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia