Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Błędy medyczne w medycynie sportowej

Przemysław Pietrzak
22 grudnia 2023
Błędy medyczne w medycynie sportowej

Grafika: Freepik.com

Zagadnienie błędu medycznego w medycynie sportowej

Błędy medyczne w medycynie sportowej stanowią istotne wyzwanie, mając bezpośredni wpływ na zdrowie i karierę sportowców. Medycyna sportowa, obejmująca leczenie kontuzji, zapobieganie urazom oraz optymalizację wydajności fizycznej, wymaga precyzyjnego i specjalistycznego podejścia. Błędy medyczne w tej dziedzinie mogą przybierać różne formy, od nieprawidłowego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, przez błędy w zarządzaniu leczeniem, aż po niewłaściwe doradztwo w zakresie treningu i odżywiania.

Odpowiedzialność za błędy medyczne

W Polsce odpowiedzialność za błędy medyczne jest regulowana przez różne akty prawne, w tym przez Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która gwarantuje prawo do bezpiecznej opieki zdrowotnej. Dodatkowo Kodeks cywilny umożliwia ubieganie się o zadośćuczynienie za doznane krzywdy. W kontekście medycyny sportowej istotne są także przepisy prawa o sporcie, dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w sporcie.

Przykłady błędów medycznych w medycynie sportowej

Przykłady błędów w medycynie sportowej obejmują niewłaściwe leczenie urazów, takich jak niewłaściwe zarządzanie leczeniem stawu kolanowego, co może prowadzić do dalszych uszkodzeń. Inne błędy mogą dotyczyć niewłaściwych zaleceń treningowych lub dietetycznych, prowadzących do przewlekłych kontuzji czy zaburzeń odżywiania.

Zapobieganie błędom medycznym

Zapobieganie błędom medycznym wymaga ciągłej edukacji personelu medycznego, stosowania aktualnych protokołów medycznych, indywidualnego podejścia do każdego sportowca, a także prowadzenia regularnych przeglądów i audytów praktyk medycznych. Promowanie kultury otwartości i uczenia się na błędach jest również kluczowe. Podsumowując, błędy medyczne w medycynie sportowej stanowią zagrożenie, które wymaga skoordynowanego podejścia obejmującego edukację, odpowiednie protokoły postępowania i system prawny zapewniający ochronę zarówno sportowców, jak i personelu medycznego. Odpowiedzialne zarządzanie leczeniem i zapobieganie błędom są niezbędne do ochrony zdrowia i kariery sportowców.

Odszkodowanie za błąd medyczny lekarza medycyny sportowej w orzecznictwie

Powstanie odpowiedzialności placówki medycznej nie jest jednak oczywiste i nie zawsze da się ją bezsprzecznie wykazać. Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał sprawę S. K., sportowca, który zarzucał klinice błąd medyczny w trakcie zabiegu artroskopii kolana, uniemożliwiający kontynuowanie kariery sportowej

1

. Sąd, po analizie dowodów, w tym opinii biegłych, uznał, że nie doszło do błędu medycznego. Stwierdzono, że problem zdrowotny powoda mógł wynikać z uprawiania sportu, a nie z przeprowadzonej operacji. W związku z tym, powództwo S. K. zostało oddalone.

  1. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30 marca 2021 r., sygn. II C 1509/11, LEX nr 3226288 ↩︎

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia