Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Lekarz nie zawsze ubezpieczony.

mec. Jarosław Witkowski
22 sierpnia 2017

Jeżeli lekarz dopuścił się rażącego niedbalstwa, co skutkowało zgonem pacjenta, to obciąża go osobiście obowiązek zapłaty zadośćuczynienia, nawet jeżeli był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach. Krewne zmarłej pacjentki pozwały lekarza anestezjologa i jego ubezpieczyciela o zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę z związku ze śmiercią ich krewnej.
SO uznał zasadność powództwa przeciwko lekarzowi i zasądził od niego na rzecz powódek zadośćuczynienie w kwotach odpowiednio 70.000 i 80.000 zł. Natomiast powództwo przeciwko ubezpieczycielowi ocenił jako bezzasadne i w całości je oddalił.
W praktyce oznacza to, że pacjenci mogą nie otrzymać żadnego odszkodowania bo przecież lekarz zwyczajnie może być niewypłacalny.

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia