Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Jak skutecznie dochodzić swoich praw w sprawach o błędy medyczne?

Przemysław Pietrzak
28 grudnia 2023
Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych logo

Dokumentacja medyczna a błąd medyczny w roszczeniach pacjenta

Dochodzenie swoich praw w sprawach o błędy medyczne jest procesem złożonym i wymagającym, ale istnieją konkretne kroki, które można podjąć, aby zwiększyć skuteczność tego procesu.

Zbieranie dokumentacji medycznej jest pierwszym i kluczowym krokiem w ocenie, czy doszło w danej sprawie do błędu medycznego i czy należne jest odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd. Należy zgromadzić wszystkie zapisy leczenia, w tym:

 • wyniki badań,
 • opisy zabiegów,
 • zalecenia,
 • historię leków.

Postępowanie w sprawie o błąd medyczny

Konsultacja z niezależnym ekspertem medycznym jest ważna, aby ocenić, czy standardy medyczne zostały naruszone, a w konsekwencji czy doszło do błędu medycznego. Porada prawna od osoby specjalizującej się w prawach pacjenta jest niezbędna do zrozumienia przepisów, oceny szans na sukces i prowadzenia sprawy sądowej. Zgłaszanie szkody do placówki medycznej, gdzie doszło do błędu, może przyspieszyć odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny. W przypadku braku porozumienia, wszczęcie postępowania cywilnego jest kolejnym krokiem. W pozwie należy precyzyjnie przedstawić dowody, w tym:

 • dokumentację medyczną,
 • zeznania świadków,
 • dodatkowe opinie,
 • dokumentację zdjęciową.

Ważne jest rzetelne przedstawienie skutków błędu, w tym:

 • wpływu na życie pacjenta,
 • cierpienia fizyczne,
 • cierpienia psychiczne.

Procesy sądowe mogą trwać długo, więc ważny jest monitoring postępowania i kontakt z prawnikiem. W pozwie należy określić wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia, oparte na stratach i kosztach leczenia (odszkodowanie) oraz doznanej krzywdzie (zadośćuczynienie). W przypadku niekorzystnego wyroku możliwa jest apelacja.

Program nieodpłatnej pomocy prawnej poszkodowanym przez błędy lekarskie

Podsumowując, skuteczne dochodzenie swoich praw w sprawach o błędy medycznych wymaga skrupulatnego przygotowania, wsparcia ze strony specjalistów medycznych i prawnych oraz cierpliwości. Ważne jest, aby pacjenci byli świadomi swoich praw i aktywnie dążyli do ich egzekwowania w przypadku wystąpienia błędów w leczeniu. Dlatego Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych uruchomiła program nieodpłatnej pomocy prawnej poszkodowanym przez błędy lekarskie. Każdy zgłaszający się pacjent lub członek rodziny może ocenić podczas konsultacji z prawnikiem stan faktyczny i sytuację prawną. We wszystkich sprawach o błędy medyczne o precedensowym znaczeniu fundacja zapewni pomoc pełnomocników w postępowaniu cywilnym i karnym.


Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia