Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Psychologiczne skutki błędów medycznych dla pacjentów

Przemysław Pietrzak
23 grudnia 2023
Psychologiczne skutki błędów medycznych dla pacjentów

Grafika: Freepik.com

Waga psychologicznych skutków błędów medycznych dla pacjenta

Psychologiczne skutki błędów medycznych dla pacjentów są tematem, który w ostatnich latach coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Błędy medyczne, rozumiane jako niewłaściwe działania lub zaniechania ze strony personelu medycznego, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a także psychologicznych dla pacjentów.

Wpływ psychologicznych skutków błędów medycznych na stan zdrowia pacjenta

Przede wszystkim, błędy medyczne często prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, co bezpośrednio wpływa na jego samopoczucie psychiczne. Pacjenci, którzy doświadczają błędów medycznych, mogą odczuwać chroniczny stres, lęk przed dalszymi procedurami medycznymi, a nawet rozwijać zespół stresu pourazowego (PTSD). Te stany psychiczne mają swoje odzwierciedlenie w obniżeniu jakości życia, problemach ze snem, a także w pogorszeniu relacji z bliskimi i izolacji społecznej.

Aspekt emocjonalny psychologicznych skutków błędów medycznych

Nie można również ignorować aspektu emocjonalnego. Błędy medyczne często prowadzą do utraty zaufania pacjenta do personelu medycznego i systemu opieki zdrowotnej jako całości. To z kolei może skutkować niechęcią do korzystania z opieki zdrowotnej w przyszłości, co może mieć długofalowe negatywne konsekwencje dla zdrowia pacjenta. Dodatkowo pacjenci mogą odczuwać gniew, frustrację, a także poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, co może prowadzić do długotrwałych konfliktów wewnętrznych i poczucia bezsilności.

Aspekt prawny psychologicznych skutków błędów medycznych

W Polsce, aspekty prawne związane z błędami medycznymi reguluje kilka przepisów. Na przykład, zgodnie z art. 68 Konstytucji RP, pacjent ma prawo do bezpiecznej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Naruszenie tego prawa, w tym przypadki błędów medycznych, może być podstawą do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej. Również Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417) zawiera przepisy dotyczące odpowiedzialności za błędy medyczne, w tym prawa pacjenta do odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wsparcie dla pacjentów doznających psychologicznych skutków błędów medycznych w Polsce

W kontekście psychologicznym istotne jest również podkreślenie roli wsparcia psychologicznego dla pacjentów, którzy doświadczyli błędów medycznych. Wsparcie to może obejmować profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną, wsparcie grupowe czy interwencje kryzysowe. Należy pamiętać, że skutki psychologiczne błędów medycznych mogą być długotrwałe i wymagać kompleksowego podejścia, w tym także wsparcia prawnego w dochodzeniu swoich praw.

Podsumowując, błędy medyczne mają poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale także psychicznego pacjentów. Prowadzą do rozwoju różnorodnych problemów psychologicznych, od stresu i lęku po PTSD. Aspekt prawny, choć ważny w kontekście dochodzenia sprawiedliwości i odszkodowań, nie rozwiązuje problemów emocjonalnych i psychicznych, które wymagają specjalistycznej pomocy. W związku z tym ważne jest, aby system opieki zdrowotnej obejmował nie tylko aspekty fizyczne leczenia, ale także odpowiednie wsparcie psychologiczne dla osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych.

Zadośćuczynienie za psychologiczne skutki błędnej diagnozy

Sprawa dotyczyła B. M., która doznała urazu stopy, błędnie zdiagnozowanego jako skręcenie stawu. W wyniku błędu diagnostycznego i opóźnienia prawidłowego leczenia powstały komplikacje, w tym trwałe uszkodzenie stopy, wymagające długotrwałego leczenia, operacji i rehabilitacji. Powódka doświadczyła również cierpień psychicznych, w tym depresji i zaburzeń lękowych. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od jednego z pozwanego ubezpieczyciela na rzecz powódki zadośćuczynienie w wysokości 80.000 zł za doznane krzywdy1.

  1. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 18 listopada 2015 r., sygn. XIV C 744/13, LEX nr 1951921. ↩︎

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia