Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Wiedza i informacje biegłego lekarza w procesach dotyczących błędów medycznych wobec sądu

Przemysław Pietrzak
28 grudnia 2023

Grafika: Freepik.com

Znaczenie wiedzy biegłych sądowych lekarza w postępowaniu wobec sądu

Rola biegłego w procesach sądowych dotyczących błędów medycznych jest niezwykle istotna, gdyż eksperci medyczni dostarczają specjalistycznej wiedzy niezbędnej do oceny, czy doszło do naruszenia standardów medycznych. Ich opinie i analizy mają kluczowe znaczenie w ustaleniu, czy i w jakim stopniu doszło do błędu medycznego oraz jakie są jego konsekwencje dla zdrowia pacjenta.

Postępowanie biegłych sądowych lekarzy 

Lekarz specjalista ocenia zgodność postępowania medycznego z obowiązującymi standardami w danej dziedzinie, porównując działania lekarza z ogólnie przyjętymi praktykami. Jego rola obejmuje również wyjaśnianie złożonych kwestii medycznych w sposób zrozumiały dla osób niebędących specjalistami, co umożliwia sędziom i ławnikom lepsze zrozumienie sprawy.

Biegły pomaga ustalić związek przyczynowy między działaniami medycznymi a szkodą zdrowotną pacjenta, oceniając czy błędy medyczne bezpośrednio przyczyniły się do konkretnych komplikacji, czy pogorszenia stanu zdrowia. Ocenia również skutki błędu dla zdrowia i życia pacjenta, co jest kluczowe przy ustalaniu odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Procesy sądowe często wykorzystują opinie różnych specjalistów, takich jak kardiologowie, chirurdzy czy anestezjolodzy, w zależności od rodzaju błędu medycznego. Biegły występuje w sądzie jako świadek, odpowiadając na pytania i wyjaśniając szczegóły medyczne.

Biegli sądowi w postępowaniu spornym bez sądu

Biegły ma również znaczenie w Alternatywnych Metodach Rozwiązywania Sporów (ADR), takich jak mediacje i arbitraż, pomagając stronom dojść do porozumienia poza sądem. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu biegły lekarz pomaga w rzetelnym i sprawiedliwym rozstrzyganiu spraw, dostarczając niezbędnych informacji do oceny działań personelu medycznego i ich wpływu na zdrowie pacjenta.

Program pomocy ofiarom błędów medycznych

Rola biegłych w toku postępowania jest nieoceniona — dzięki ich specjalistycznej wiedzy jest w ogóle możliwe merytoryczne rozstrzyganie zawiłości związanych z zagadnieniami medycznymi. Pamiętać jednak należy, że powołany przez sąd funkcjonuje jako świadek, a zatem jest on w toku postępowania przesłuchiwany. Z kolei umiejętność przesłuchiwania świadków nabywana jest latami. Dlatego Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych uruchomiła program nieodpłatnej pomocy prawnej poszkodowanym przez błędy lekarskie. Każdy zgłaszający się pacjent lub członek rodziny może ocenić podczas konsultacji z prawnikiem stan faktyczny i sytuację prawną. We wszystkich sprawach o błędy medyczne o precedensowym znaczeniu fundacja zapewni pomoc pełnomocników w postępowaniu cywilnym i karnym.


Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia