Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Powikłania i błędy medyczne- laryngologia

FPOBM
31 grudnia 2022

Czym są zabiegi laryngologiczne?

Zabiegi laryngologiczne to zabiegi chirurgiczne lub endoskopowe, które mają na celu leczenie chorób laryngologicznych (chorób dotyczących gardła, krtani i jamy nosowej).

Zabiegi chirurgiczne mogą obejmować:

 • usuwanie guzów i innych nowotworów z gardła, krtani i jamy nosowej
 • leczenie zmian zapalnych i chorób zapalnych, takich jak zapalenie krtani i zapalenie migdałków
 • leczenie chorób dróg oddechowych, takich jak przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • leczenie chorób układu oddechowego, takich jak astma
 • leczenie chorób głosu, takich jak choroba niedosłuchu głosowego i choroby krtani
 • leczenie chorób ucha, takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie trąbki słuchowej i ucho środkowe
 • leczenie chorób nosa, takich jak polipy nosa, zatokowe zapalenie nosa i niedrożność nosa.

W zależności od rodzaju zabiegu, zabiegi laryngologiczne mogą być wykonywane przez chirurga laryngologicznego lub otolaryngologa. Ponadto mogą być one wykonywane jako zabiegi otwarte lub endoskopowe, czyli przy użyciu specjalnych narzędzi wprowadzanych do gardła przez nos lub usta.

Zabiegi laryngologiczne stały się w ostatnich latach bardzo popularne. Dzieje się tak dzięki rozwojowi medycyny w tym zakresie, który minimalizuje negatywne aspekty operacji.  Zdobycie popularności przez medycynę estetyczną również jest bardzo istotne. Warto jednak pamiętać, że rozwój medycyny nie oznacza, braku ryzyka wystąpienia błędów czy powikłań. Są one niestety nieodłącznym elementem.

Czym są powikłania

Powikłania to zaburzenia lub schorzenia, które mogą wystąpić po leczeniu choroby lub po przebytym zabiegu medycznym. Powikłania mogą być różnego rodzaju i mieć różne nasilenia, mogą być także krótkotrwałe lub długotrwałe. Wystąpienie powikłań zależy od kilku kwestii, umiejętności lekarzy, wieku czy nawet płci. Powikłania mogą powstać kilka dni, a nawet kilka lat po operacjach.

Powikłania po zabiegach laryngologicznych mogą obejmować:

 • krwawienie pooperacyjne
 • infekcje
 • zaburzenia oddychania
 • zaburzenia głosu, takie jak zmiana barwy głosu, chrypka, utrata głosu
 • trudności z połykaniem
 • uszkodzenie nerwu twarzowego co skutkuje trudnościami w mówieniu, jedzeniu, uśmiechaniu się i kontrolowaniu wyrazu twarzy
 • niedrożność nosa
 • bóle głowy

Należy pamiętać, że powikłania po zabiegu chirurgicznym są rzadkie. Jednak zawsze istnieje ryzyko ich wystąpienia. Lekarz przed zabiegiem powinien dokładnie wyjaśnić pacjentowi, jakie są ryzyka i jakie mogą wystąpić powikłania.

Jakie są najczęstsze powikłania po operacjach laryngologicznych?

Powikłania po operacjach laryngologicznych mogą być różne i zależą od rodzaju operacji oraz indywidualnej reakcji biorąc pod uwagę organizm pacjenta.

Mogą nastąpić takie powikłania po operacjach laryngologicznych jak:

 • może wystąpić krwawienie po operacji, które może być kontrolowane lub wymagać ponownej interwencji chirurgicznej;
 • operacje laryngologiczne mogą prowadzić do zakażenia, które może być leczone antybiotykami. Reakcja alergiczna: pacjent może mieć reakcję alergiczną na składniki użyte do znieczulenia lub na inne materiały użyte podczas operacji;
 • mogą wystąpić ból gardła i trudności w połykaniu po operacji, które mogą być leczone lekami przeciwbólowymi;
 • niektóre operacje laryngologiczne, takie jak operacje przegrody nosowej, mogą prowadzić do czasowego lub trwałego niedosłuchu;
 • zaburzenia mowy mogą wystąpić po operacjach laryngologicznych, takich jak operacje krtani lub migdałków;
 • niektóre operacje laryngologiczne, takie jak operacje krtani, mogą prowadzić do uszkodzenia nerwu twarzy lub uszkodzenia nerwu krtaniowego;
 • niedrożność dróg oddechowych może wystąpić po operacjach laryngologicznych, takich jak operacje krtani lub migdałków;
 • zwężenie dróg oddechowych może wystąpić po operacjach laryngologicznych, takich jak operacje krtani lub migdałków;
 • powikłania związane z znieczulaniem, takie jak reakcje alergiczne, duszność, utrudnione oddychanie lub problemy z sercem, mogą wystąpić po operacjach laryngologicznych;
 • w niektórych przypadkach operacja laryngologiczna może nie przynieść oczekiwanego rezultatu, a choroba może się nawrócić;
 • jeśli pacjent jest leczony radioterapią po operacji laryngologicznej, mogą pojawić się powikłania, takie jak ból gardła, trudności w połykaniu, suchość w gardle, zmiana głosu lub utrata włosów na skórze głowy.

Należy pamiętać, że powikłania po operacjach laryngologicznych są rzadkie i że lekarz przed operacją przedstawi pacjentowi ryzyko i korzyści związane z operacją.

Powikłania różnią się od rodzaju wykonywanego zabiegu. Mogą przybierać różne formy, objawiać się po różnym czasie z różną częstotliwością. Najczęstszymi powikłaniami będą częste krwotoki z nosa, czy uciążliwy i nieustający katar.

Niepoinformowanie o możliwych powikłaniach

Jeśli lekarz nie poinformował pacjenta o możliwych powikłaniach po operacji laryngologicznej, jest to niepokojące i może stanowić naruszenie zasad etyki medycznej. Pacjenci mają prawo do pełnej i rzetelnej informacji o swoim zdrowiu i leczeniu, a także do wyrażenia swojej zgody na leczenie. Pacjent może skontaktować się z lekarzem lub dyrektorem szpitala, w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień. W razie potrzeby pacjent może również skontaktować się z komisją etyki lekarskiej lub złożyć skargę na lekarza lub szpital. Jeśli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego leczenia lub powikłań po operacji, powinien skonsultować się z lekarzem lub innym specjalistą, aby uzyskać dodatkowe informacje i poradę.

Czym jest błąd medyczny

Błąd medyczny jest naruszeniem praw, które przysługują pacjentowi. Możesz znać to pojęcie jako błąd leczniczy czy błąd w sztuce medycznej. Wbrew powszechnej opinii nie tylko lekarz może ‘’dokonać’’ błędu medycznego, może to być każda osoba, która wykonuje zawód medyczny. Najczęstszymi błędami będzie niewłaściwe rozpoznanie choroby czy powikłania wynikające ze złego wykonania leczenia.

Co przysługuje ofiarom błędu medycznego

Ofiarom błędów medycznych przysługuje odszkodowania i zadośćuczynienie. Odszkodowanie przysługuje nam do kwoty jaką ‘utracona na pokrycie leczenia przez wystąpienie powikłań. Najczęściej będzie to równoważność pracy, której nie mogliśmy wykonywać czy koszty leczenia. Zadośćuczynienie natomiast jest naszą kompensacją za doznane przez nas szkody natury fizycznej i psychicznej.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia