Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Mózgowe porażenie dziecięce – przyczyny i rodzaje

FPOBM
19 listopada 2022

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) jest poważną chorobą neurologiczną, która może mieć różne podłoża takie jak wady genetyczne, infekcje, urazy lub brak dostarczania odpowiedniej ilości tlenu do mózgu dziecka podczas porodu (niedotlenienie). MPD może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu i rdzenia kręgowego, co może mieć poważne konsekwencje dla rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. MPD może być skutkiem błędu medycznego, do którego doszło w trakcie porodu, takie jak niedostateczne zapewnienie dziecku dostępu do tlenu lub nieprawidłowe przeprowadzenie zabiegu cesarskiego cięcia.

Zgodnie z artykułem M. Eliks i E. Gajewskiej Early diagnosis of cerebral palsy. Is it possible in the first half-year of life? – rozpoznanie MPD jest już możliwe w pierwszym półroczu życia dziecka. Już wtedy pojawia się asymetria ruchów spontanicznych i asymetria ułożenia ciała – co może wskazywać na możliwość wystąpienia choroby.

Czynniki ryzyka:

Wśród czynników ryzyka wystąpienia w zależności od czasu, można wyróżnić czynniki prenatalne (tj. wcześniejsze poronienia, stosowanie technik wspomaganego rozrodu takich jak IVF, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, stan przedrzucawkowy, infekcje wewnątrzmaciczne (np. TORCH – charakterystyczny zespół objawów wrodzonego zakażenia u noworodków), zapalenie błon płodowych i łożyska), perinatalne (okołoporodowe – tj. wcześniactwo – żółtaczka a u noworodków urodzonych o czasie: niska masa urodzeniowa, zespół zaburzeń oddychania u noworodka, zespół aspiracji smółki, cesarskie cięcie, wady wrodzone, niedotlenienie okołoporodowe, drgawki noworodkowe, hipoglikemia oraz infekcje okresu noworodkowego) oraz postnatalne.

Innymi słowy to ruch, postawy i dysfunkcji ruchowej wynikającej z uszkodzenia w niedojrzałego Centralnego Układu Nerwowego w okresie okołoporodowym, prenatalnego i postnatalnego.

Rozwój intelektualny zazwyczaj nie jest zaburzony.

Mózgowe porażenie dziecięce – rodzaje:

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – porażenie połowicze

Porażenie połowicze, tak zwana hemiplegia, charakteryzuje się osłabieniem mięśni tylko po jednej stronie ciała. Z medycznego punktu widzenia hemiplegia spowodowana jest uszkodzeniem drogi korowo-rdzeniowej w mózgu. Co istotne niedowład występuje zazwyczaj po stronie przeciwnej do strony, po której takie uszkodzenie wystąpiło.

Niedowład czy też osłabienie mięśni charakteryzuje się ich nadmierną sztywnością lub też wiotkością.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – porażenie obustronne kurczowe

Porażenie obustronne zwykle obejmuje kończyny dolne. W związku z tym nauka chodzenia, a także samo chodzenie jest bardzo utrudnione. Chorzy często są zmuszeni korzystać z balkoników i kul. Sprawność rąk nie jest ograniczona, mogą jedynie wystąpić problemy z precyzyjnymi ruchami, takimi jak pisanie czy szycie.

Ponadto często pojawiają się choroby oczu, takie jak zez, krótkowzroczność czy retinopatia (uszkodzenie siatkówki oka). Rozwój umysłowy jest zazwyczaj prawidłowy.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – obustronne porażenie połowicze

Obustronne porażenie połowicze charakteryzuje się odgięciowym ułożeniem dziecka i ograniczeniem spontanicznych ruchów we wczesnym okresie rozwoju. W późniejszym wieku pojawia się niedowład kończyn, przy czym kończyny górne są w większym stopniu sparaliżowane niż dolne Wówczas w kończynach górnych pojawia się wzmożone napięcie mięśni, z jednoczesnym obniżeniem napięcia mięśni głowy i tułowia. U dzieci dotkniętych tą postacią mózgowego porażenia pojawiają się trudności z mówieniem i odżywianiem. Bardzo często występuje również padaczka.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – porażenie czterokończynowe

Porażenie czterokończynowe obejmuje całe ciało: głowę, tułów i kończyny. Pacjenci, w zależności od stopnia zaawansowania choroby, mogą tylko pełzać, siedzieć albo leżeć. W tym ostatnim przypadku chory jest w stanie jedynie samodzielnie oddychać.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – postać pozapiramidowa

Cechą charakterystyczną postaci pozapiramidowej są różnego typu ruchy mimowolne, obejmujące głównie mięśnie twarzy i całej głowy, które nasilają się pod wpływem silnych emocji. Postać pozapiramidowa mózgowego porażenia dziecięcego objawia się między 12. a 18. miesiącem życia. Objawy współtowarzyszące to:

  • nadwrażliwość na dźwięk
  • niedosłuch typu odbiorczego lub głuchota
  • porażenie spojrzenia ku górze
  • zaburzenie snu
  • zaciskanie dłoni w piąstkę
  • odginanie główki
  • usztywnianie tułowia

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – postać móżdżkowa

Postać móżdżkowa to najrzadziej diagnozowana postać porażenia mózgowego. Cechą wyróżniającą chorobę jest tzw. drżenie zamiarowe: przy próbie wykonywania ruchu (np. sięgania) występuje drżenie kończyny. W niektórych postaciach długo utrzymującym się objawem jest wiotkość mięśniowa.

Porażenie mózgowe (MPD) jest wynikiem uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Przyczyny takiego stanu są wieloczynnikowe, jednak w pierwszej kolejności wymienia się wcześniactwo i niedotlenienie płodu, które często jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonej akcji porodowej. Jakie są jeszcze przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)?

Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) są wieloczynnikowe. Urazy mózgu mogą być wynikiem nieprawidłowości rozwojowych zachodzących już w łonie matki. Do uszkodzenia mózgu może dojść również w trakcie porodu, zwłaszcza tego, który trwa bardzo długo i jest skomplikowany. Porażenie mózgowe może też być nabyte po urodzeniu, w ciągu kilku pierwszych miesięcy życia dziecka.

Jeśli istnieje podejrzenie, że MPD u dziecka jest skutkiem błędu medycznego, rodzice mogą rozważyć skontaktowanie się Fundacją Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. Osoby z fundacji specjalizują się w sprawach odszkodowawczych i mogą udzielić porady prawnej i ewentualnych możliwościach uzyskania rekompensaty. W przypadku, gdy MPD jest skutkiem błędu medycznego, rodzice mogą mieć prawo do odszkodowania za koszty leczenia, rehabilitacji, utracone dochody i koszty opieki nad dzieckiem.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia