Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Zasady odpowiedzialności MPD – mózgowe porażenie dziecięce

FPOBM
8 grudnia 2022

Zasady odpowiedzialności prawnej – MPD

Coraz częściej słyszymy o przypadkach osób poszkodowanych poprzez błędne działania personelu medycznego oraz osób wykonujących usługi medyczne.

Kwoty odszkodowań roszczonych przez poszkodowanych w pojedynczych sprawach pokazują, iż przypadki błędów medycznych są z reguły często skomplikowane w dziedzinie prawnej oraz medycznej. Zidentyfikowanie błędu medycznego stanowi fundament zidentyfikowania jak i rozdysponowania odpowiedzialności cywilnej odpowiednich podmiotów, zobligowanych do zrekompensowania krzywdy.

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół objawów, które mogą wystąpić w postaci błędu np. przy porodzie. Jego charakter objawów jest uzależniony od postaci choroby.

Pojęcie medyczne

Należy zacząć od zdefiniowania czym tak naprawdę jest pojęcie medyczne jak i uporządkowania sformułowania. W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r. (sygn. akt IV CR 39/54) stwierdzono, iż błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Jako zarys można przyjąć błąd medyczny jako nieumyślne poczynania, niestaranność lub zaniechanie lekarskie, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki lub każdej osoby wykonującej zawód medyczny, które mają w ryzyku powstanie szkody u pacjenta. Najprościej mówiąc „Mózgowe porażenie dziecięce (później jako MPD) to zespół objawów, które mogą wystąpić w postaci błędu np. przy porodzie.

Przy MPD błędów można wykazać cały szereg:

 • zaniedbania w okresie prenatalnym
 • brak odpowiednich badań laboratoryjnych pod kątem sprawdzenia chorób zakaźnych matki
 • nierozpoznanie lub całkowity brak leczenia chorób hemolitycznych
 • nierozpoznanie lub całkowity brak leczenia zakażeń wewnątrzmacicznych
 • nierozpoznanie żółtaczki okresu noworodkowego
 • brak cięcia cesarskiego z faktu niedotlenia płodu
 • brak cięcia cesarskiego z faktu obniżenia działania serca dziecka
 • brak cięcia cesarskiego z faktu błędnego zapisu KTG

Zaniedbania oraz błędy medyczne po porodzie dziecka mogą dotyczyć również:

 • nieodpowiednie rozpoznanie lub całkowity brak leczenia zakażenia opon mózgowych
 • nieodpowiednie rozpoznanie lub całkowity brak leczenia napadów padaczkowych
 • brak lub nieprawidłowa opieka nad wcześnie urodzonym dzieckiem na oddziałach intensywnej terapii

Kwota zadośćuczynienia przy mózgowym porażeniu dziecięcym (MPD) często sięga rekordowych kwot. Błąd lekarza będzie rzutował na placówki medyczne, gdzie właśnie to one będą wypłacały odpowiednio zasądzone kwoty. Wynika to z faktu, że taki błąd medyczny sprawi krzywdę dziecku już na samym starcie jego życia, przez co odbiera mu możliwość na normalne funkcjonowanie wśród reszty ludzi.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Krzywda wyrządzona na samym początku życia jest nierównomiernie większa do takiej powstałej na jego schyłku. Z tego też powodu kwoty zadośćuczynień przebijają wszelkie zasądzone wcześniej przy porodzie poszkodowanego dziecka. Odpowiednio dobrana kwota pozwala na godne życie mimo MPD, coraz więcej dzieci otrzymuje również rentę jako dodatkowe wsparcie do wywalczonego zadośćuczynienia. Samodzielne świadczenia ZUS dla dzieci poszkodowanych błędem medycznym są z reguły niewystarczającym świadczeniem na podstawowe potrzeby bytowe. Mogą one być najwyżej uzupełnieniem uzyskanych odszkodowań.

Fundacja Ofiarom Błędów Medycznych może Państwu doradzić co zrobić by takie odszkodowanie uzyskać.

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia