Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Odszkodowanie od szpitala za zaniedbanie

Tymoteusz Zych
3 stycznia 2022
Odszkodowanie od szpitala za zaniedbanie

Pacjent ma do odszkodowania, nie tylko w przypadku zakażenia szpitalnego, czy urazu. Prawo do przysługuje mu również, w sytuacji, gdy dozna szkody na skutek zaniedbania medycznego.

Zaniedbanie medyczne – czym jest?

Do zaniedbania medycznego dochodzi, gdy w wyniku błędu popełnionego przez lekarza lub specjalistę, pacjent doznał szkody osobowej. Zaniedbanie medyczne może mieć miejsce w różnych okolicznościach. Przykładowymi okolicznościami są:

 • błąd podczas operacji
 • postawienie złej diagnozy
 • zaniechanie działania przez lekarza, niewykrycie choroby lub potrzeby leczenia
 • udzielenie opieki medycznej poniżej oczekiwanego standardu
 • lekarz powoduje uszczerbek na zdrowiu, obniżenie jakości życia pacjenta lub w niektórych przypadkach śmierć

Zaniedbania medycznego dopuścić się mogą:

 • lekarz
 • pielęgniarka
 • konsultant medyczny
 • chirurg
 • chirurg plastyczny
 • fizjoterapeuta
 • optyk
 • dentysta
 • psycholog
 • technik laboratoryjny

Lista obejmuje również personel medyczny innych placówek lekarskich, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Odszkodowanie za zaniedbanie

Wykazanie, że doszło do zaniedbania medycznego, nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Aby roszczenie było zasadne, pacjent musi wykazać, że urazu lub choroby można było uniknąć, gdyby zapewniono mu odpowiedni poziom opieki lekarskiej.

Zatem na samym wstępie należy dowieść, że istniała relacja pacjent-lekarz. Kolejną okolicznością, jest wykazanie, iż w czasie trwania tej relacji lekarz popełnił błąd, którego wynikiem był uszczerbek na zdrowiu lub pogorszenie wcześniejszego stanu zdrowia.

Aby móc dochodzić odszkodowania, niezbędne będzie zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej, w tym karty leczenia. Ważne są również wszelkie uzyskane recepty, czy otrzymane rachunki za świadczone usługi lecznicze.

Uzyskanie odszkodowania za zaniedbanie medyczne, możliwe jest na drodze cywilnoprawnej. W pierwszej kolejności warto skierować wezwanie przedsądowe do zapłaty tj. próba polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli ta nie odniesie skutku, pozostaje wniesienie powództwa cywilnego o zapłatę odszkodowania.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia