Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Prawo do informacji o dostępnych świadczeniach zdrowotnych w okresie porodu, w tym środków łagodzenia bólu

Przemysław Pietrzak
10 grudnia 2023

Grafika: Freepik.com

Znieczulenie zewnątrzoponowe jako środek łagodzenia bólu podczas porodu

W Polsce znieczulenie zewnątrzoponowe nie jest stosowane obligatoryjnie. Jednakże istnieje przyznane kobietom w trakcie porodu prawo do łagodzenia bólu. Powinno ono być respektowane w każdej placówce medycznej.

Dostęp do informacji o zasadach stosowania w celu łagodzenia bólu podczas porodu znieczulenia zewnątrzoponowego jako świadczenia zdrowotnego 

Kobieta oczekująca na poród po przyjęciu do szpitala otrzymuje informacje dotyczące:

 • różnych metod łagodzenia bólu

oraz

 • przebiegu porodu.

To kluczowe, aby każda decyzja była podjęta świadomie.

Opieka nad rodzącą powinna być indywidualna i dostosowana do jej potrzeb. Personel medyczny dobiera optymalne metody łagodzenia bólu, uwzględniając jej stan kliniczny oraz dostępne opcje. Ma on działać w porozumieniu z pacjentką. Jest to niezwykle ważne, aby każda kobieta otrzymała opiekę adekwatną do swojej sytuacji.

Wszystkie placówki medyczne powinny posiadać stosowną dokumentację. Ma ona być zgodna z:

 • ogólnymi wytycznymi,
 • metodami dostępnymi do stosowania znieczulenia zewnątrzoponowego w celu łagodzenia bólu.

Taki plan zapewnia, że procedury są stosowane konsekwentnie i profesjonalnie.

W zakresie metod łagodzenia bólu istnieje szeroki wybór, obejmujący zarówno:

 • techniki niefarmakologiczne, takie jak:
  • aktywność fizyczna,
  • techniki oddechowe,
  • masaż,
  • aktywność fizyczna,
  • techniki oddechowe,
  • masaż,
 • jak i farmakologiczne, w tym:
  • analgezję wziewną,
  • opioidy,
  • analgezję regionalną i miejscową.
  • analgezję wziewną,
  • opioidy,
  • analgezję regionalną i miejscową.

Wybór odpowiedniej metody zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji rodzącej.

Ważne jest, aby podczas zastosowania różnych technik łagodzenia bólu zapewnić bezpieczeństwo matki i dziecka. Odbywa się to poprzez precyzyjne monitorowanie ich stanu. Jest to kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

Ważnym aspektem jest również uzyskanie świadomej zgody rodzącej na stosowanie metod farmakologicznych. Kobieta powinna być w pełni poinformowana o możliwych efektach i powikłaniach związanych z ich użyciem.

Naruszenie prawa do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych w związku ze stosowaniem znieczulenia zewnątrzoponowego

W sprawie III Ca 1280/151 Sąd Okręgowy w Gliwicach rozpatrywał naruszenie praw pacjentki, I.K. Dotyczyła ona informowania o dostępnych świadczeniach zdrowotnych, zwłaszcza o metodach łagodzenia bólu, podczas porodu. Należy do nich także znieczulenie zewnątrzoponowe. Szpital nie dostarczył pacjentce pełnych i adekwatnych informacji, co zostało uznane za naruszenie praw pacjenta. Sąd przyznał I.K. odszkodowanie. Podkreślił również konieczność zapewnienia pacjentom pełnej i rzetelnej informacji o dostępnych procedurach medycznych. Ma to zapewnić realizację prawa do informacji dot. świadczeń zdrowotnych. 


Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia