Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Wpływ technologii na rozstrzyganie spraw o błędy medyczne

Przemysław Pietrzak
28 grudnia 2023
Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych logo

Znaczenie technologii dla rozstrzygnięcia sprawy o błędy medyczne

Wpływ technologii na rozstrzyganie spraw o błędy medyczne jest coraz bardziej znaczący i wieloaspektowy. Postęp technologiczny nie tylko zmienia sposób, w jaki opieka zdrowotna jest świadczona, ale również wpływa na procesy prawne związane z dochodzeniem roszczeń i rozstrzyganiem spraw o błędy medyczne.

Jak nowoczesna technologia pomaga ujawnić błąd medyczny?

Rozwój systemów dokumentacji elektronicznej w opiece zdrowotnej ułatwia zbieranie i analizę danych medycznych. Elektroniczna dokumentacja medyczna, będąca często bardziej kompletną i łatwiejszą w dostępie, pomaga w uzyskiwaniu dowodów w sprawach sądowych.

Wzrost popularności telemedycyny, szczególnie widoczny podczas pandemii COVID-19, przynosi nowe wyzwania i możliwości. Z jednej strony zwiększa dostęp do opieki, z drugiej rodzi pytania o standardy diagnostyki i leczenia na odległość.

Rozwój specjalistycznego oprogramowania do analizy błędów medycznych może być wykorzystywany zarówno przez placówki medyczne do poprawy jakości opieki, jak i przez prawników w procesach sądowych do wykazywania zaniedbań.

Zaawansowane technologie wizualizacji, takie jak symulacje 3D, mogą być używane w sądzie do lepszego przedstawienia złożonych procedur medycznych i potencjalnych błędów.

Sztuczna inteligencja w diagnostyce, coraz częściej wspierająca procesy diagnostyczne, może wpływać na standardy opieki i oczekiwania co do dokładności diagnoz. Błędy w oprogramowaniu lub jego niewłaściwe wykorzystanie mogą stać się przedmiotem spraw sądowych.

Postęp technologiczny i jego znaczenie dla rozstrzygania sporów w sprawach dotyczących ochrony zdrowia

Rozwój technologii prawnych, takich jak platformy do zarządzania sprawami prawnymi, ułatwia koordynację działań prawnych, gromadzenie dowodów i komunikację między stronami procesu. Jednak wzrost liczby danych cyfrowych w medycynie niesie ryzyko naruszeń cyberbezpieczeństwa. Wycieki danych mogą wpływać na sprawy sądowe, zarówno poprzez kompromitację dowodów, jak i przez ujawnienie wrażliwych informacji.

Ochrona praw pacjenta

Technologia w dużym stopniu wpływa na sposób rozstrzygania spraw o błędy medyczne. Umożliwia lepszą analizę dowodów, ułatwia przedstawienie złożonych kwestii medycznych w sądzie i pomaga w identyfikacji błędów. Jednocześnie, wprowadza nowe wyzwania, zwłaszcza związane z telemedycyną, sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem. Wymagają one stałej uwagi zarówno ze strony środowiska medycznego, jak i prawnego. Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych uruchomiła program nieodpłatnej pomocy prawnej poszkodowanym przez błędy lekarskie. Każdy zgłaszający się pacjent lub członek rodziny może ocenić podczas konsultacji z prawnikiem stan faktyczny i sytuację prawną. We wszystkich sprawach o błędy medyczne o precedensowym znaczeniu fundacja zapewni pomoc pełnomocników w postępowaniu cywilnym i karnym.


Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia