Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Konferencja „Komunikacja – podstawa realizacji praw pacjenta”

FPOBM
20 listopada 2023

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych
i Instytut Badań nad Prawem i Medycyną Arche
zapraszają na konferencję:

„Komunikacja – podstawa realizacji praw pacjenta”
27 listopada, godz. 17.30
Centrum Prasowe Foksal, sala B
ul. Foksal 3/5, Warszawa

W toczących się w naszym kraju dyskusjach o jakości opieki zdrowotnej wciąż zbyt mało mówi się o znaczeniu komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem. Tymczasem dobra komunikacja oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu może w wymierny sposób przyczynić się do poprawy wyników leczenia polskich pacjentów

Właściwie prowadzona komunikacja pozwala zmniejszyć liczbę zdarzeń niepożądanych, w szczególności na etapie diagnozowania pacjenta. Pacjent, który jest wysłuchany, potraktowany podmiotowo i z empatią, lepiej współpracuje z personelem medycznym. Czynnikami, które często źle wpływają na komunikację w relacji pacjent-lekarz, są stres, poczucie bycia lekceważonym czy bycia ciężarem dla pracowników służby zdrowia. Uczucia te wzmagane są często przez brak udzielenia pacjentowi pełnej i zrozumiałej informacji na temat stanu jego zdrowia.  Konsekwencją jest niechęć pacjentów do leczenia i obniżenie ich zaufania do osób, które świadczą im opiekę zdrowotną. Dzięki kontaktowi z pacjentem, wysłuchaniu go i uważności łatwiej jest postawić prawidłową diagnozę czy w sposób wyczerpujący przedstawić plan leczenia i jego możliwe rezultaty oraz związane z nim ryzyka.

Celem organizowanej w dniu 27 listopada  2023 r. o godz. 17.00 w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie przez Instytut Badań nad Prawem i Medycyną Arche oraz Fundację Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych konferencji jest pochylenie się nad problemem komunikacji między pacjentem i osobami wchodzącymi w skład personelu medycznego. Spojrzymy na tę kwestię z różnych perspektyw, wychodząc z założenia, że to właśnie dobra komunikacja jest podstawą realizacji praw pacjenta. 

Podczas pierwszego panelu, zatytułowanego „Podmiotowy pacjent – skuteczne leczenie: jak realizacja praw pacjenta do informacji i świadomej zgody przyczynia się do zmniejszenia liczby zdarzeń niepożądanych w służbie zdrowia?” prelegenci reprezentujący różne grupy interesariuszy, odmienne doświadczenia zawodowe  postarają się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • jakie informacje powinny być przekazywane pacjentowi? 
  • jaki powinien być wpływ pacjenta na proces diagnostyczny i terapeutyczny? 
  • jak zapewnić pacjentom i ich bliskim empatię oraz wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach? 
  • z jakimi trudnościami w obszarze komunikacji mierzą się osoby szczególnie narażone na wykluczenie?
  • jaką rolę odgrywa dobra komunikacja w odniesieniu do problemów zdrowotnych kobiet?

Podczas drugiego panelu, zatytułowanego „W kierunku systemowych zmian modelu komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem”, prelegenci będą rozmawiali o możliwych zmianach instytucjonalnych i prawnych służących wzmocnieniu gwarancji praw pacjentów oraz poprawie jakości komunikacji z pacjentem: 

  • W jaki sposób zmienić polski system opieki zdrowotnej, by stał się bardziej przyjazny dla pacjentów i lekarzy?
  • Jak wspierać psychologicznie personel medyczny, by zapewnić mu możliwość dbania o własne zasoby?
  • Jak zapewnić balans między empatią i profesjonalizmem w podejściu personelu medycznego do pacjentów? 
  • Czy polskie prawo i kultura umożliwiają prowadzenie mediacji medycznych?
  • Jak systemowo wzmocnić pracowników służby zdrowia, by ułatwić im dobrą komunikację z pacjentem?

Praca lekarzy, pielęgniarek i położnych jest trudna, wymagająca pod względem fizycznym i psychicznym, problemy pogłębiane są przez braki w personelu. Obecna sytuacja nie sprzyja zatem temu, by personel medyczny miał wystarczające zasoby do właściwej komunikacji z pacjentem. ‌

Konferencja „Komunikacja – podstawa realizacji praw pacjenta” będzie stanowiła przyczynek do dyskusji o tym, jak pozytywnie wzmocnić relacje pacjentów i lekarzy. Pacjenci i lekarze (czy też szerzej: personel medyczny) mają ten sam cel, którym jest zdrowie pacjenta. Nieufność, poczucie lekceważenia, zagrożenia, braku decyzyjności rodzą frustrację, wrogość, a w skrajnych przypadkach nawet agresję. W takich warunkach, trudno jest skutecznie leczyć i być leczonym. Organizatorzy i Uczestnicy Konferencji będą starali się odpowiedzieć na pytania, jak tym zjawiskom zapobiegać i minimalizować ich skutki. 

Konferencja została zrealizowana i sfinansowana w ramach zadania „Rozwój poradnictwa w zakresie praw pacjentów i porad prawnych dla ofiar błędów medycznych” realizowanego w ramach Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Konkurs RPWROP Edycja 2022 – priorytety 1-3).

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia