Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Przedawnienie w sprawach o błąd medyczny

Tymoteusz Zych
7 marca 2022
Przedawnienie w sprawach o błąd medyczny

Błąd medyczny skutkować może poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Potrafi kosztować komfort, zdrowie, a nawet życie osób, które są nim poszkodowane. 

Beneficjenci często pytają nas, jakie są terminy przedawnienia w sprawach z zakresu błędów medycznych. Postaramy się w kilku zdaniach odpowiedzieć na to pytanie w tym artykule. 

Odszkodowanie za błąd medyczny – przedawnienie

Zgodnie z art. 442 Kodeksu Cywilnego roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Co w praktyce wynika z tego uregulowania?

Dla ustalenia terminu przedawnienia roszczeń z tytułu błędu medycznego najistotniejsza jest informacja o tym, kiedy pacjent się o tym błędzie dowiedział.

Innymi słowy – dla liczenia biegu przedawnienia mniej ważne jest, to kiedy doszło do procedury medycznej, w wyniku której zostałeś poszkodowany. Tym, co się liczy przede wszystkim, jest moment, w którym zdałeś sobie sprawę z tego, że z jej powodu ucierpiało Twoje zdrowie. Konsekwencje błędu medycznego popełnionego przez lekarza ujawnić się mogą dopiero po jakimś czasie od zakończenia leczenia. Często dochodzi do sytuacji, w których o tym, że coś poszło nie tak pacjent dowiaduje się przypadkiem – podczas konsultacji u kolejnego lekarza czy rutynowych badań. Ważne jest to, by moment ten móc udokumentować. Od tego, czy nie minął termin przedawnienia, zależy możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem cywilnym. 

Najprościej opisać to na przykładzie. Wyobraźmy sobie sytuację, że pacjent skarży się na bóle głowy i udaje się do lekarza na diagnostykę. Lekarz zleca badania radiologiczne, a po ich wykonaniu uspokaja pacjenta, że nie widzi na nich nic niepokojącego. Tymczasem, sytuacja pacjenta nie ulega poprawie – bóle głowy są coraz intensywniejsze, dochodzi do pogorszenia wzroku. Po kilku miesiącach, zgłasza się do innego lekarza, który zleca kolejne badania, w wyniku których okazuje się, że pacjent ma guza w głowie. Co więcej, okazuje się, że guz ten widoczny był już na pierwszym badaniu wykonanym przez poszkodowanego. Oczywistym jest w tej sytuacji, że do błędu doszło kilka miesięcy wcześniej, niż pacjent się o nim dowiedział. Jednak bieg przedawnienia będzie liczył się od momentu wykrycia go przez kolejnego lekarza i powiadomienia o nim pacjenta.  

Odszkodowanie za błąd medyczny wobec dziecka – przedawnienie

Powyższe zasady dotyczące przedawnienia w sprawach o błąd medyczny nie dotyczą osób małoletnich. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, dzieci poszkodowane błędem medycznym mogą dochodzić swoich praw do 2 lat po ukończeniu przez nie 18 lat

Gdy błąd medyczny stanowi przestępstwo – przedawnienie

Co, jednak gdy do błędu medycznego doszło w wyniku przestępstwa? Czy również w tym przypadku obowiązuje trzyletni termin przedawnienia? Sprawy mają się tu zdecydowanie inaczej. 

Mówiąc o przestępstwie – czyli zawinionym czynie zagrożonym karą wchodzimy na grunt prawa karnego. Podstawowym zadaniem prawa karnego jest ochrona najcenniejszych dóbr prawnych – takich jak: życie, wolność, zdrowie czy bezpieczeństwo. Lekarz również może ponosić karną odpowiedzialność za błąd medyczny. 

W sytuacji, gdy błąd medyczny stanowi przestępstwo, terminy przedawnienia są znacznie dłuższe. 

Co do zasady, mamy 20 lat na to, by powiadomić o popełnionym przestępstwie organy ścigania. Dotyczy to również błędów medycznych, które wypełniają znamiona przestępstwa (np. nieumyślne spowodowanie śmierci).

Ważne! 20-letni termin przedawnienia liczymy od dnia popełnienia przestępstwa. W przeciwieństwie do postępowania cywilnego, w postępowaniu karnym nie ma znaczenia, kiedy się o błędzie lekarza dowiemy.

Uznanie, że popełniony przez lekarza błąd medyczny wypełnia znamiona przestępstwa ma również bardzo ważne skutki dla postępowania o odszkodowanie. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu Cywilnego w 2007 r., również wtedy obowiązuje 20-letni termin przedawnienia. Sąd cywilny może sam uznać, że w danej sprawie mówimy o przestępstwie i wydłużyć termin przedawnienia. 

Błąd medyczny – przedawnienie. Gdzie szukać pomocy? 

Masz wątpliwości czy nadal możesz dochodzić odszkodowania za popełniony przez lekarza błąd medyczny? Skontaktuj się z naszą Fundacją. Nasi adwokaci i radcowie prawni udzielą Ci bezpłatnej konsultacji prawnej i doradzą, co możesz zrobić.

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia