Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Błędy lekarskie przy porodzie

Patryk Miernowski
5 stycznia 2022
Błędy lekarskie przy porodzie

Błędy zaistniałe przy porodzie stanowią jedną z najistotniejszych kategorii błędów lekarskich. Błędem przy porodzie określa się błąd, który wystąpił w okresie okołoporodowym jako rezultat niezastosowania się lekarza (np. ginekologa, anestezjologa, lub innych członków personelu, jak np. położnej, pielęgniarki) do przyjętych procedur postępowania w trakcie ciąży oraz samego porodu. Skutki zaistnienia błędu przy porodzie mogą dotykać zarówno matkę, jak i samo dziecko. Zwłaszcza w przypadku dziecka, zaistnienie pewnych błędów przy procedurze porodu może negatywnie rzutować na jego zdrowie i możliwość funkcjonowania przez całe życie.

Kiedy w wyniku błędu lekarskiego u dziecka dochodzi do urazu okołoporodowego, którego można było uniknąć, zwykle jest to bardzo trudne dla rodziców, którzy często nie wiedzą, jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Problem stanowi znalezienie odpowiedniego wsparcia również na gruncie prawnym, w tym w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania. Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych współpracuje z profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy nieodpłatnie przyjrzą się Państwa sprawie.

Błąd przy porodzie – definicja

Tak jak w przypadku samego błędu lekarskiego czy błędu medycznego, nie istnieje ustawowa definicja błędu przy porodzie. Zwykle jednak pod tym pojęciem rozumie się postępowanie pracowników medycznych sprzeczne z przyjętymi standardami i procedurami postępowania w trakcie ciąży i porodu. Aby mówić o błędzie przy porodzie, musi zaistnieć konkretna szkoda.

Błąd przy porodzie – przykłady

Błędy przy porodzie mogą dotyczyć zarówno matki, jak i dziecka, a ich różnorodność jest bardzo duża. Warto jednak scharakteryzować pewne dominujące w tej grupie kategorie, przy czym należy pamiętać, że istnieją również inne rodzaje błędów, które nie zostaną uwzględnione:

Zamartwica płodu, a więc stan poważnej niewydolności krążeniowo-oddechowej dziecka, może prowadzić do poważnych konsekwencji dla jego zdrowia lub nawet życia. Może się ona przytrafić podczas ciąży albo przy porodzie. To, jak poważne są skutki zamartwicy, zależy od czasu, w którym dziecko pozostawało niedotlenione. Najczęściej stan ten występuje w przypadku porodu przedwczesnego. Zamartwica może być rezultatem błędu lekarskiego polegającego na zaniedbaniu monitorowania płodu lub niewłaściwym go prowadzeniu.

  • Makrosomia płodu

Makrosomia płodu, zwana również hipertrofią wewnątrzmaciczną zachodzi, gdy waga urodzeniowa dziecka jest nadmierna (tj. przekracza 90. centyl dla odpowiedniego sobie wieku płodu, płci i rasy). Jest to stan charakterystyczny dla dzieci, których matki chorują na cukrzycę. Inne przyczyny jej zaistnienia obejmują również otyłość matki, a także czynniki etniczne i genetyczne. Zaistnienie makrosomii wymaga od lekarza podjęcia konkretnych działań. Dokonanie przez niego nieprawidłowej diagnozy, nierozpoznanie makrosomii w wyniku zaniedbania lub podjęcie decyzji o przeprowadzeniu porodu naturalnego mogą być błędami lekarskimi o bardzo poważnych konsekwencjach.

  • Hipoksja okołoporodowa

Hipoksja okołoporodowa, czyli niedotlenienie przy porodzie, to bardzo groźny stan noworodka. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci w okresie okołoporodowym. Szacuje się, że występuje w przypadku aż 1 na 1000 porodów. Jest to sytuacja, w której zachodzi nieodpowiednia dystrybucja tlenu dla noworodka. Często prowadzi to do zagrożenia dla zdrowia lub życia dziecka. Jej przyczyn szukać należy zarówno w chorobach i uzależnieniach matki, a także w chorobach samego płodu. Stan ten bywa niestety rezultatem błędów okołoporodowych popełnianych przez lekarzy. Jednym z przykładów może być tutaj np. zaniechanie przeprowadzenia cesarskiego cięcia lub spóźniona decyzja o wyborze takiej metody porodu.

Błąd przy porodzie – co zrobić?

Błąd przy porodzie stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń na gruncie cywilnym (w tym również na drodze sądowego postępowania cywilnego przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych), a także – do ukarania pracownika medycznego na drodze karnej. Dodatkowo, lekarz może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną.

Sprawy dotyczące błędów przy porodzie często są czasochłonne i wymagają profesjonalnej wiedzy. Od ich umiejętnego przeprowadzenia zależy, czy ofiary takich błędów otrzymają należyte zadośćuczynienie i odszkodowanie. Z tego względu, warto skonsultować się z prawnikami Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. Skonsultują oni z Państwem nieodpłatnie sprawy z tego zakresu i doradzą w wyborze drogi postępowania.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia