Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Komplikacje przy porodzie

Tymoteusz Zych
2 sierpnia 2022
Komplikacje przy porodzie

Komplikacje przy porodzie rozumie się szeroko, od powikłań pojawiających się tuż przed porodem jak i tych, które ujawniają się w jego trakcie. Wiążą się one z ryzykiem zarówno dla matki, jak i dla dziecka, ponieważ mogą spowodować ich śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Właściwie dobrane i odpowiednio przeprowadzone badania diagnostyczne, a następnie odpowiednia terapia, daje szansę na uniknięcie tragicznych skutków komplikacji okołoporodowych.

Przebieg porodu – komplikacje

Poród składa się z czterech faz. Pierwsza faza porodu, to etap skurczy, które rozwierają szyjkę macicy. Faza druga, to okres od rozwarcia szyjki macicy na około 10 cm do urodzenia dziecka. Trzecia faza porodu to urodzenie łożyska. Ostatnia, czwarta faza porodu to nadzór poporodowy. Do komplikacji  przy porodzie może dojść w każdej z wymienionych faz. Podczas każdej akcji porodowej należy liczyć się z ewentualnymi komplikacjami, do których należą najczęściej:

 • osłabienie czynności skurczowej macicy,
 • zaburzenia w zapisie KTG np. wskutek niedotlenienia dziecka,
 • brak lub zbyt wolny postęp porodu,
 • nieprawidłowe położenie dziecka np. poród pośladkowy
 • brak czynności skurczowej macicy,
 • krwotok,
 • zielone wody płodowe świadczące o zakażeniu wewnątrzmacicznym,
 • zbyt duża masa urodzeniowa dziecka.

Dlatego dobra opieka medyczna, prawidłowo wykonane i zinterpretowane badania oraz odpowiednio dobrana terapia, w tym podjęcie decyzji o cesarskim cięciu, na każdym z czterech etapów porodu są kluczowe dla bezpieczeństwa matki i dziecka.

Komplikacje przy porodzie, a błąd medyczny

Do błędu medycznego dochodzi, jeżeli np. w przypadku porodu lekarz lub położna, działa lub nie wykonuje działania zgodnego z aktualną praktyką i wiedzą medyczną. Odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek błędu medyka, można otrzymać między innymi po wykazaniu związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem medyka, a szkodą.

Przyczyny błędów medycznych związanych z przebiegiem porodu są zróżnicowane. Często wynikają z błędnego rozpoznania stanu zdrowia matki lub dziecka, postawienia złej diagnozy i niezastosowania odpowiednich badań oraz odpowiedniego sposobu leczenia. Do uchybień dochodzi również tuż po narodzeniu się dziecka.

Najczęstszymi błędami medycznymi związanymi z porodem są;

 • brak monitorowania stanu zdrowia matki i dziecka w trakcie porodu,
 • nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia matki i dziecka przed i w trakcie porodu,
 • niewykonanie cesarskiego cięcia, mimo wskazań medycznych,
 • opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego,
 • nieprawidłowy przebieg zabiegów chirurgicznych po porodzie,
 • brak podjęcia niezwłocznego leczenia bezpośrednio po urodzeniu się dziecka.

Następstwami tych błędów mogą być:

 • śmierć dziecka lub matki,
 • uszkodzenie narządów dziecka lub matki,
 • urazy okołoporodowe dziecka np. niedotlenienie okołoporodowe, zachłyśnięcie się noworodka wodami płodowymi, porażenie mózgowe noworodka na skutek niedotlenienia, uraz biodra noworodka, krwotok śródczaszkowy, zmiany neurologiczne spowodowane wydłużonym porodem, zamartwica;
 • urazy okołoporodowe rodzącej matki, np. złamania miednicy rodzącej matki, rozejście się spojenia łonowego, wypadanie macicy, krwotok.

Komplikacje przy porodzie – Przykład błędu lekarza

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdanńsku zarzucił lekarce ze szpitala w Bydgoszczy, nieumyślne narażenie noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Lekarska nieprawidłowo przeprowadziła poród, ponieważ ze znacznym opóźnieniem podjęła decyzję o cesarskim cięciu, pomimo złego stanu zdrowia matki i dziecka. W konsekwencji, w trakcie zabiegu wyciągnięto noworodka w głębokiej zamartwicy. Od razu po narodzinach dziecko zostało przewiezione na Oddział Intensywnej Terapii Noworodka, gdzie wykonano szereg zabiegów mających na celu poprawienie stanu jego zdrowia. Następnego dnia dziecko zmarło.

Komplikacje przy porodzie – Podsumowanie

Każdy poród obarczony jest ryzykiem komplikacji. Od personelu medycznego wymaga się najwyższej staranności przy wykonywaniu czynności związanych z przebiegiem porodu. Niejednokrotnie od jakości przeprowadzonych badań, czasu podejmowania decyzji np. o cesarskim cięciu zależy życie i zdrowie matki i dziecka. Jeżeli dojdzie do błędu medycznego to poszkodowani, zarówno matka jak i dziecko mają prawo domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia. Warto pamiętać, że w przypadku małoletniego, przedawnienie roszczeń cywilnych nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 2 lat od uzyskania przez niego pełnoletniości. Profesjonalną pomoc w sprawach błędów medycznych związanych z porodem i jego przebiegiem można otrzymać w Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia