Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Nieudane operacje plastyczne

Ewa Ryś
11 lipca 2022
Nieudana operacja plastyczna - błąd medyczny

Zabiegi i operacje medycyny estetycznej, to nie tylko usługi wykonywane w prywatnych klinikach. Osoby cierpiące np. na rozszczepy również regularnie poddają się korekcjom (chirurgia rekonstrukcyjna). W takich przypadkach operacje takie jak np. plastyka nosa, plastyka ust nierzadko wykonywane są w ramach NFZ. Niezależnie od przyczyny podania się operacji plastycznej oraz kwestii odpłatności, pacjent, który stał się ofiarą błędu medycznego związanego z nieudaną korekcją, ma prawo do odszkodowania. 

Nieudana korekcja — przykłady błędów lekarza

Już podczas przygotowań do operacji plastycznej może dojść do licznych błędów medycznych. Tak jak w przypadku każdej innej operacji, lekarz ma obowiązek przeprowadzić dokładny wywiad, ocenić, czy pacjent może się zabiegowi poddać, powiadomić go o ryzyku i konsekwencjach.

Niedokładnie przeprowadzony wywiad lub zbagatelizowanie podanych przez pacjenta informacji, może prowadzić do negatywnych konsekwencji zdrowotnych pacjenta. Wówczas pracownik medyczny lub cała klinika medycyny estetycznej mogą odpowiadać za błąd medyczny. Nieistotny jest fakt, że pacjent podpisał zgodę na zabieg pomimo istnienia przeciwwskazań.

Osoba przeprowadzająca korekcję — kosmetyczka, chirurg plastyczny — ponoszą odpowiedzialność za zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu i wykonanie go mimo wiedzy o przeciwwskazaniach.

Błędy w chirurgii plastycznej, do których dochodzi podczas samej operacji, również (jak w każdym innym przypadku), mogą stanowić podstawę roszczeń cywilnych i odpowiedzialności karnej. Przykładem takiego błędu będzie pozostawienie ciała obcego w tkance pacjenta, przeprowadzenie korekcji odstających uszu w sposób niezgodny ze standardami medycznymi i inne błędy w chirurgii, które nie powinny mieć miejsca w pracy specjalisty.

Odpowiedzialność prawna lekarza dotyczy także kwestii efektów zabiegu. Jeżeli znacząco odbiegają one od zapowiadanych rezultatów, pacjent ma prawo reklamować usługę. Wówczas można żądać np. przeprowadzenia zabiegu „poprawiającego”.

Jeżeli w konsekwencji błędu lekarza stan zdrowia pacjenta uległ pogorszeniu, może to być błąd medyczny. Przykładem może być pogorszenie się wzroku po operacji zaćmy lub korekcji wady wzroku, czy wystąpienie ciężkich powikłań po operacji odstających uszu.

Błąd medyczny w medycynie estetycznej — co zrobić?

Zabiegi medycyny estetycznej wykonywane są najczęściej na podstawie umowy z pacjentem. Umowa taka powinna być zawarta na piśmie (w przypadku poważniejszych zabiegów i operacji). Gdy zabieg medycyny estetycznej jest stosunkowo drobny i nie niesie wysokiego ryzyka, możliwe jest zawarcie umowy ustnej. Umowa ustna jest tak samo ważna jak umowa pisemna. Jedyna różnica między nimi, istotna z praktycznego punktu widzenia, to trudności dowodowe związane z wykazaniem jakiej treści umowę ustną zawarto.

W każdym przypadku rezultaty operacji plastycznych pacjent może najczęściej „reklamować”, korzystając z instytucji rękojmi za wady dzieła. Wynika to z faktu, że w ramach zwieranej umowy najczęściej wskazuje się na rezultat, jaki mam być uzyskany w wyniku przeprowadzanej korekcji wady.

Rozważając powództwo cywilne lub karne za błąd medyczny, warto przedstawić całą dokumentację wyspecjalizowanemu prawnikowi. Fundacja Pomocy Błędów Medycznych oferuje bezpłatną pomoc prawną, także w zakresie dokumentacji medycznej. Analizując umowę zawartą z kliniką medycyny estetycznej lub kosmetyczką prawnicy Fundacji są w stanie ocenić szanse na uzyskanie odszkodowania. Wiele zależy od tego, czy kosmetyczka lub chirurg zobowiązali się do tylko starannego działania, czy także do osiągnięcia konkretnego efektu.

Odmiennie od umowy o dzieło, umowa o zlecenie jest „tylko” umową starannego działania. Co istotne, tytuł nadany umowie przy podpisywaniu nie determinuje jej rodzaju. Istotna jest treść zawartych w umowie postanowień, dlatego tak istotne jest, by poddać ją ocenie wykwalifikowanego prawnika. Bezpłatną pomoc prawną w takich przypadkach oferuje Fundacja Pomocy Błędów Medycznych. 

W przypadku wadliwego wykonania zabiegu medycyny estetycznej, pacjent może wszcząć procedurę reklamacyjną z powodu braku wynikających z umowy efektów. Wobec pogorszenia stanu zdrowia w wyniku błędu medycznego, pacjent może natomiast dochodzić odszkodowania i innych roszczeń cywilnych. W niektórych przypadkach możliwe jest także pociągnięcie lekarza chirurga do odpowiedzialności karnej.

Nieudana operacja plastyczna — możliwości prawne

W przypadkach, w których podejrzewamy błąd medyczny, warto od razu powierzyć analizę dokumentacji i prowadzenie sprawy wyspecjalizowanemu prawnikowi. Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych ma bogate doświadczenie w sprawach błędów medycznych w medycynie estetycznej i może bezpłatnie udzielić pomocy prawnej w tym zakresie. Fundacja oferuje pomoc pacjentom, którzy są niezadowoleni z efektów zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii

Skorzystanie z profesjonalnych usług prawnych umożliwia możliwie szybkie uzyskanie odszkodowania.

W zależności od specyfiki zabiegu, błędów, zaniedbań pracowników kliniki, możliwe jest także sformułowanie żądania przeprowadzenia korekty zabiegu (poprawki operacji plastycznych). Jeżeli efekt zabiegu jest akceptowalny, ale mamy inne uwagi, możemy żądać np. obniżenia ceny usługi.

W niektórych przypadkach możliwe jest także odstąpienia od umowy, które może skutkować obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń. Do takiej sytuacji może dojść np. gdy dowiemy się, że lekarz, który ma przeprowadzać naszą operację, nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub odpowiadał już za błędy w chirurgii estetycznej.

Kierunek działania najlepiej skonsultować z prawnikiem Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia