Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Nieprawidłowo wykonana liposukcja

FPOBM
20 sierpnia 2022

Liposukcja jest zabiegiem chirurgicznym mającym na celu usunięcie zbędnej tkanki tłuszczowej z różnych miejsc ludzkiego ciała. Głównym celem zabiegu jest redukcja wagi ciała. Podobnie jak każda inna, także ta procedura medycyny estetycznej może zostać nieprawidłowo wykonana. W efekcie zamiast pięknej sylwetki dotykają nas przykre komplikacje. Warto wówczas pamiętać, że mamy prawo do reklamacji, odszkodowania, a niekiedy też zadośćuczynienia. 

Liposukcja ze wskazań medycznych i estetycznych – czy jest różnica?

Pacjent decydujący się na zabieg liposukcji może mieć różne motywacje. Począwszy do czysto estetycznych, po uzasadnione względami medycznymi.

Najczęściej zabiegowi liposukcji poddają się osoby, którym osiągnięcie szczupłej sylwetki utrudnia tkanka tłuszczowa zgromadzona regionalnie. Dlatego też liposukcja jest metodą chętnie wybieraną przez kobiety u których po ciąży (lub ciążach), doszło do nagromadzenia się tkanki tłuszczowej na brzuchu.

Schorzenie polegające na nasilonych obrzękach oraz lokalnie gromadzącej się tkance tłuszczowej w obrębie kończyn dolnych, a więc lipodemia, jest wskazaniem do wyboru właśnie tej metody redukcji tkanki tłuszczowej.

Liposukcja jest metodą leczenia lipomastii nadmiaru tkanki tłuszczowej zgromadzonej w okolicy piersi u mężczyzn.

Niekiedy liposukcja jest wykonywana także u mężczyzn cierpiących na ginekomastię. Jest to choroba polegająca na przeroście gruczołu piersiowego i pojawiająca się u mężczyzn w różnym wieku. Choć ginekomastia ma podłoże w tkance gruczołowej, to liposukcja redukująca tkankę tłuszczową również może przynieść istotne efekty, zwłaszcza estetyczne. Szczególnie w przypadku ginekomastii warto skonsultować z lekarzem, czy liposukcja jest w naszym przypadku wskazana.

Zarówno w przypadku lipomastii jak i ginekomastii, powiększeniu piersi może towarzyszyć uczucie tkliwości i zwiększonej wrażliwości. Choć zazwyczaj przy tych schorzeniach nie występuje silny ból, to zdecydowanie można je traktować jako podstawy do wykonania liposukcji ze względów medycznych.

Wreszcie, liposukcja może być skuteczną metodą postępowania w przypadku osób zmagających się z dysproporcjami ciała. Jeżeli w osiągnięciu wymarzonej sylwetki napotykamy trudności z wypracowaniem talii (brak talii) czy pomimo zgrabnych nóg pozostały nam otłuszczone kolana – rozwiązaniem może być właśnie liposukcja.

Przed decyzją o poddaniu się zabiegowi liposukcji warto jednak skonsultować z trenerem i dietetykiem, czy stosowane przez nas dotychczas postępowanie treningowe i dietetyczne było prawidłowe. Pozwoli to ocenić, czy dysproporcje ciała są wynikiem nieprawidłowego postępowania i czy da się je zniwelować w mniej inwazyjny sposób.

Niezależnie od powodu decyzji o poddaniu się liposukcji, pacjent ma prawo oczekiwać, że zostanie ona wykonana profesjonalnie, z należytą starannością i zgodnie ze sztuką medyczną.

Błąd medyczny przed, podczas lub po zabiegu będzie rodzić odpowiedzialność lekarza (lub podmiotu takiego jak np. klinika medycyny estetycznej) w takim samym stopniu zarówno wobec pacjentów „bez wskazań medycznych” jak i tych, dla których zabieg miał walor leczniczy.

Ocena medyczna – wywiad przed zabiegiem a błąd medyczny

Przed każdym zabiegiem i operacją, lekarz ma obowiązek przeprowadzić z pacjentem stosowny wywiad medyczny. Pominięcie tego ważnego, podstawowego kroku już samo w sobie stanowi zaniedbaniem medycznym, a skutki takiego zaniedbania mogą prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych u pacjenta.

Jeżeli stan zdrowia pacjenta ulegnie pogorszeniu z winy lekarza, który w wywiadzie przed zabiegiem nie poznał informacji, którą uzyskałby przeprowadzając wywiad prawidłowo – możemy mówić o błędzie medycznym.

W przypadku liposukcji prawidłowo przeprowadzona ocena medyczna stanowi zasadniczy element bezpieczeństwa zabiegu i osiągnięcia oczekiwanych efektów.

Dlatego przed liposukcją powinien zostać wykonany wnikliwy i udokumentowany wywiad medyczny, badanie fizykalne (ocena skóry i kompartmentu podskórnej tkanki tłuszczowej, jego rozmiaru i rozmieszczenia) oraz analizy laboratoryjne (zależne od stanu ogólnego i wieku pacjenta).

Brak któregokolwiek z tych komponentów stanowić będzie zaniedbanie medyczne i może być dowodem błędu medycznego w przypadku wystąpienia komplikacji po nieudanej liposukcji.

Warto zauważyć, że uznaje się iż „najlepszymi” kandydatami do liposukcji są pacjenci z prawidłową masą ciała (lub niedużą nadwagą). Częste wahania wagi ciała mogą stanowić przeciwwskazanie do operacji, lub znacząco wpłynąć na jej efekt – o czym lekarz powinien poinformować pacjenta.

Pacjent decydujący się na liposukcję powinien mieć realne oczekiwania dotyczące wyników procedury. To właśnie lekarz kwalifikujący do zabiegu, podczas wywiadu, powinien ocenić zarówno aspekt fizyczno-medyczny pacjenta, jak i jego wiedzę na temat zabiegu oraz przekazać mu kluczowe informacje o zabiegu – w tym te o realnych efektach jakich można oczekiwać w jego konkretnym przypadku.

Ostateczną decyzję o wykonaniu zabiegu liposukcji podejmuje chirurg i to on ponosi odpowiedzialność za zakwalifikowanie danej osoby do operacji. 

Przeciwwskazania do zabiegu liposukcji a odpowiedzialność lekarza

Lekarz kwalifikujący ma także obowiązek poinformować pacjenta o tym jakie są przeciwskazania do zabiegu. Jeżeli pacjent nie zataił przed lekarzem schorzeń i innych okoliczności będących przeciwskazaniem do liposukcji, to lekarz ponosi też odpowiedzialność za wykonanie zabiegu pomimo wiedzy o przeciwskazaniach.

Bezwzględne przeciwskazania do liposukcji to choroby przewlekłe i autoimmunologiczne. Zarówno zaburzenia krzepnięcia krwi, jak i cukrzyca  (I i II typu), czy schorzenia skóry i nerek uniemożliwiają wykonanie liposukcji. Osoby nałogowo palące papierosy również nie powinny przejść pomyślnie kwalifikacji do zabiegu.

Liposukcja żadnej części ciała nie może też być wykonywana u osób cierpiących na zaburzenia lub choroby psychiczne.

Lekarz, który pomimo wiedzy o przeciwwskazaniach zdecydował się wykonać liposukcję, w sytuacji w której zabieg przeszedł niepomyślnie lub wystąpiły komplikacje, musi liczyć się z odpowiedzialnością odszkodowawczą względem pacjenta.

Komplikacje po źle wykonanej liposukcji a błąd medyczny

Do błędu medycznego lub zaniedbania może dojść także w sytuacji, gdy wywiad medyczny został przeprowadzony prawidłowo

Pacjent poddający się liposukcji ma prawo zakładać, że lekarz chirurg przeprowadzający operację jest profesjonalistą ipotrafi należycie wykonać taki zabieg. Lekarz powinien mieć także aktualną wiedzę medyczną oraz stosowne kompetencje.

Wszystko to decyduje o pomyślności i bezpieczeństwie operacji. Niepowodzenie liposukcji, czy nadmierne komplikacje po zabiegu – jeżeli są wynikiem braku którejkolwiek z wymienionych wyżej cech, mogą być uznane za błąd medyczny

Wśród potencjalnych komplikacji źle wykonanej liposukcji należy wskazać m.in. zakażenia, czy blizny. Jednak wadliwie przeprowadzony zabieg chirurgiczny to także ryzyko uszkodzenia narządów wewnętrznych czy zatrucia krwi w wyniku nieprawidłowego podania znieczulenia.

Komplikacje po nieprawidłowo wykonanej liposukcji – reklamacja

Biegłość w sztuce i wyczucie estetyczne chirurga decydują nie tylko o wyniku i bezpieczeństwie operacji. Doświadczony lekarz potrafi przewidzieć efekty estetyczne i trafnie ocenić skutki jakie u danego pacjenta może przynieść liposukcja. 

Jeżeli efekty operacji są dalekie od zapowiadanych przez lekarza, albo pojawiły się np. blizny, pacjent ma prawo do reklamowania usługi.

Reklamacja liposukcji jest możliwa tak jak w przypadku każdej innej nieprawidłowo wykonanej usługi. Zabieg poprawiający lub naprawiający powinien zostać wykonany nieodpłatnie. 

Liposukcja a odszkodowanie za błąd medyczny i reklamacja

Dochodzenie roszczeń w przypadku błędów medycznych nierzadko jest procesem trudnym i skomplikowanym. Zbieg przepisów prawa oraz aspektów medycznych sprawia, że wiele kancelarii nie podejmuje się prowadzenia tego typu spraw.

Tymczasem każda ofiara błędu medycznego może uzyskać odszkodowanie a nawet zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Niestety, nawet w przypadku reklamacji usług medycznych często konieczna jest pomoc wyspecjalizowanego prawnika. 

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych powstała po to, by służyć radą i pomocą prawną wszystkim ofiarom błędów medycznych, także tym, którzy doświadczyli szkód i krzyw w związku z zabiegami medycyny estetycznej

Zespół doświadczonych w prawie medycznym prawników analizuje każdą zgłoszoną sprawę i proponuje optymalną dla osób poszkodowanych ścieżkę prawną

Jeżeli jestem pacjentem, który doświadczył nieudanej liposukcji – skontaktuj się z Fundacją Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia