Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Odszkodowania za błędy medyczne

Tymoteusz Zych
9 grudnia 2021
Odszkodowania za błędy medyczne

5 milionów złotych zadośćuczynienia i odszkodowania otrzymała w 2014 roku pacjentka warszawskiego szpitala, która została zainfekowana salmonellą. W 2018 roku zapadł wyrok w sprawie błędów medycznych na porodówce w jednym z podwarszawskich szpitali. Wskutek błędnej decyzji o porodzie naturalnym, dziecko przyszło na świat w stanie zamartwicy. Obecnie dziewczynka nie jest samodzielna, nie ma z nią kontaktu. Sąd Apelacyjny w Warszawie przyznał zadośćuczynienie dla dziecka w kwocie 1,2 miliona złotych, dla matki – 300 tysięcy złotych, dla ojca 200 tysięcy złotych. Sąd Najwyższy podtrzymał orzeczenie. Razem blisko 2 miliony złotych odszkodowania i zadośćuczynienia przyznał sąd w orzeczeniu z 2020 roku, za błąd medyczny popełniony przy narodzinach dziecka. W wyniku zaniedbań został uszkodzony mózg noworodka.

Błędy medyczne – odszkodowanie

Cywilnoprawna odpowiedzialność za błąd medyczny warunkowana jest bezprawnością zachowania. Oprócz tego konieczne jest jeszcze wykazanie trzech przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Po pierwsze winy. Po drugie szkody. Po trzecie adekwatnego związku przyczynowego.

Oprócz odszkodowania za błąd medyczny, pokrzywdzony może dochodzić także zadośćuczynienia za błąd medyczny. Zadośćuczynienie za błąd medyczny jest ekwiwalentem pieniężnym, który przysługuje pokrzywdzonemu za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne. Brane są pod uwagę takie okoliczności jak intensywność cierpień oraz jak długo one trwają, wiek poszkodowanego, nieodwracalność skutków, a także widoki na polepszenie sytuacji w przyszłości. Według orzecznictwa zadośćuczynieniem mogą być także objęte okoliczności takie jak przejście depresji na skutek błędu medycznego, zerwanie kontaktu z rodziną i znajomymi, poczucie bezradności czy też brak udziału w życiu społecznym i rodzinnym.

Renta wyrównawcza za błąd medyczny

Odpowiedzialność za błąd medyczny to nie tylko odszkodowanie za błąd medyczny lub zadośćuczynienie za błąd medyczny. Warto także zwrócić uwagę na możliwości domagania się renty. Zgodnie z art. 444 § 2 k.c takie comiesięczne świadczenie należy się, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby, lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Renta ma zadanie wyrównać poziom dochodów, które dana osoba mogłaby osiągać, gdyby nie doszło do błędu medycznego. Renta może być zasądzona także wówczas, gdy dana osoba nie wykonywała pracy zarobkowej w momencie, w którym doszło o błędu.

Porządkując, odszkodowanie otrzymywane jest jako zwrot kosztów, które ponieśliśmy w związku z nieprawidłowym leczeniem. Zadośćuczynienie za błąd medyczny należne jest jako rekompensata za krzywdę. Renta przyznawana jest jako świadczenie comiesięczne, wskutek utraty źródła dochodu lub zwiększenia potrzeb.

Odszkodowanie medyczne

Aby uzyskać opisane odszkodowanie medyczne lub zadośćuczynienie za błąd medyczny od lekarza konieczne jest zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeń, w którym lekarz posiada polisę OC.

Zgłoszenie szkody powinno zawierać:

  • dane zgłaszającego szkodę;
  • dane lekarza;
  • datę zdarzenia;
  • opis procesu leczenia;
  • wskazanie nieprawidłowości popełnionych przez lekarza;
  • opis skutków błędu;
  • wskazanie żądanej kwoty.

Dokumentacja jest analizowana przez lekarza biegłego w zakresie likwidacji szkody. Następnie, lekarz wydaje opinię w oparciu o zgromadzone dokumenty, czasem bada poszkodowanego.

Postępowanie likwidacyjne kończy się uznaniem roszczeń pacjenta i ustaleniem kwoty odszkodowania medycznego, lub zadośćuczynienia albo odmową wypłaty.

W przypadku odmowy, lub niesatysfakcjonującej kwoty odszkodowania medycznego, lub zadośćuczynienia, pacjent może złożyć odwołanie od decyzji do ubezpieczyciela, a następnie pozew do sądu. Pacjent może pozwać lekarza, lub placówkę medyczną, a także ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za błąd medyczny i zadośćuczynienie za błąd medyczny – orzecznictwo

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, 2009 rok, 2.4 miliona złotych odszkodowania i 6 tysięcy złotych renty.

Wina lekarza: podczas wykonywania zabiegu usunięcia migdałków u dziecka doszło do niedotlenienia mózgu. Chłopiec od tej pory jest osobą niepełnosprawną.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 2014 rok, 1 milion złotych zadośćuczynienia i 6 tysięcy złotych renty.

Wina lekarza: zakażenie salmonellozą w trakcie operacji, w wyniku czego doszło do przebicia jelita grubego i powikłań.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, 2010 rok, 900 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 9.5 tysiąca złotych odszkodowania i 4,800 złotych dożywotniej renty.

Wina lekarza: odmowa wykonania cesarskiego cięcia, wskutek czego dziecko urodziło się z ciężkim porażeniem mózgowym.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, 2007 rok, 700 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 130 tysięcy złotych odszkodowania, 3.280 złotych renty.

Wina lekarzy i pielęgniarki: zaniedbanie w organizacji szpitala poprzez podanie po zabiegu elektrolitów zamiast znieczulenia. Spowodowało to trwałe uszkodzenie rdzenia i paraliż dolnej połowy ciała.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, 2015 rok, 500 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 300 tysięcy złotych odszkodowania, 13 tysięcy złotych renty.

Wina lekarza: brak reakcji na zgłaszane dolegliwości po operacji. Pacjentka zgłaszała problemy z oddychaniem, lekarz nie zajrzał do rany pooperacyjnej, w której utworzył się krwiak. Następstwem było zapadnięcie w śpiączkę pacjentki.

Błąd stomatologa  – odszkodowanie

Lekarz dentysta za popełnione błędy medyczne odpowiada tak jak każdy inny lekarz. Zatem jego zawinione, nieprawidłowe leczenie daje pacjentowi możliwość ubiegania się o odszkodowanie medyczne.

Często odszkodowanie za błąd dentysty, przyznawane jest wskutek usunięcia zdrowego zęba. Podobnym przykładem błędu, za który należy się odszkodowanie od lekarza dentysty jest ekstrakcja zbyt dużej ilości zębów podczas leczenia ortodontycznego. W takiej sytuacji należy wykazać, że efekt leczenia można było osiągnąć również bez usuwania zęba. Powyższe przypadki uzasadniają prawo pacjenta do ubiegania się o odszkodowanie medyczne i zadośćuczynienie z powodu utraty uzębienia. Możliwe jest wtedy także uzyskanie odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia implantologicznego oraz protetycznego.

Odszkodowanie od lekarza dentysty będzie się należeć także poszkodowanemu w przypadku, gdy lekarz, usuwając jeden ząb doprowadzi do znacznego uszkodzenia zęba sąsiadującego. Co będzie wymagać leczenia protetycznego. Aby stwierdzić, czy doszło do błędu medycznego konieczne jest uzyskanie pełnej dokumentacji medycznej z leczenia zarówno od lekarza, który w ocenie pacjenta popełnił błąd medyczny, jak i od specjalistów protetyki. 

Odszkodowania medyczne – Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Od 2012 roku działa Wojewódzka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Zadaniem komisji jest rozpatrywanie wniosków o odszkodowania za błędy popełnione w szpitalu. Jest to dla pacjenta rozwiązanie dużo tańsze i szybsze niż postępowanie przed sądami powszechnymi.

Odszkodowania medyczne – Podsumowanie

Co roku rośnie liczba spraw związanych z błędami medycznymi. Wynika to z większej świadomości prawnej społeczeństwa, a także z większym dostępem do organizacji, które najbardziej potrzebującym, bezpłatnie pomagają w tym zakresie.

Procesy dotyczące nieprawidłowego świadczenia usług medycznych nie należą do łatwych i oczywistych. Pomimo tego warto dochodzić swoich praw i walczyć o należne odszkodowanie medyczne, zadośćuczynienie, czy rentę. Warto wspomnieć, że poszkodowany pacjent nie musi zostać sam z konsekwencjami pomyłki lekarskiej. Ma on prawo do godnego życia, ale przede wszystkim do leczenia i rehabilitacji. Ogólnopolską pomoc w omawianej tematyce świadczy Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia