Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Błędy medyczne — gdzie szukać pomocy?

Tymoteusz Zych
26 listopada 2021
Błędy medyczne — gdzie szukać pomocy?

Ofiary błędów lekarskich i medycznych często czują się bezradne. Gdy lekarz lub szpital odpowiedzialny za błąd nie przyznaje się do winy, a poszkodowany nie ma wiedzy medycznej ani prawniczej, niełatwo samemu dochodzić sprawiedliwości. Istnieją jednak organy i organizacje, które oferują bezpłatną pomoc ofiarom błędów medycznych. Jedną z nich jest Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych.

Kancelarie prawne

Pomoc w przypadku błędu lekarskiego lub błędu medycznego może mieć charakter odpłatny, lub bezpłatny.

Mając pewność, że doszło do błędu medycznego i dogodną sytuację materialną, warto skorzystać z usług kancelarii prawnej.

Kancelaria ta powinna specjalizować się w błędach medycznych i odszkodowaniach.

Dzięki temu będzie w stanie pomóc uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czy rentę lub odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji. 

Pomoc taka będzie odpłatna. 

Bezpłatne porady prawne

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków zawsze warto skonsultować naszą sprawę. Organizacje takie jak Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych prowadzą programy bezpłatnej pomocy dla ofiar błędów medycznych. Fundacja m.in. analizuje sprawy pod kątem wystąpienia błędu medycznego. Sporządza także wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta oraz proponuje strategię procesową. W wypadku błędów medycznych i lekarskich pomoc prawna należy do celów statutowych Fundacji.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów

Zanim trafimy do kancelarii lub fundacji prowadzącej program bezpłatnej pomocy ofiarom błędów medycznych, zazwyczaj trafiamy do szpitalnego Pełnomocnika ds. Praw Pacjentów.

Szpitale coraz częściej troszczą się o swój dobry wizerunek. Dlatego zatrudniają osoby pełniące funkcję Pełnomocnika do spraw Praw Pacjentów.

Jego zadaniem jest stanie na straży przestrzegania praw pacjenta. W praktyce rola Pełnomocnika sprowadza się często do funkcji doradczej. Łagodzi także konflikty między pacjentami a pracownikami szpitala.

Zgłaszając się do Pełnomocnika ds. Praw Pacjentów, możemy jednak liczyć na jego wsparcie w dojściu do konfrontacji z osobą decyzyjną, która np. podejmie się próby wyjaśnienia nam zaistniałej sytuacji i jej przyczyn.

Pełnomocnik może też wskazać nam dalszą drogę postępowania. Przekazać informację o możliwości kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta lub Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych.

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta może świadczyć pomoc na wiele sposobów. Jednym z nich jest możliwość konsultacji i wsparcia w ramach infolinii, co pozwala na interwencję już w chwili, gdy prawa pacjenta są naruszane. 

Specjaliści pracujący w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta na bieżąco pomagają pacjentom. W ramach konsultacji rozwiewają wątpliwości i podpowiadają jakie kroki prawne można podjąć. Gdy np. przychodnia odmawia spełnienia świadczenia, możemy zadzwonić do Biura Rzecznika z prośbą o poradę.

Infolinia jest bezpłatna.

Działa od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 20:00 pod numerem: 0 800 190 590.

W czasie połączenia zostaną nam wskazane podstawy prawne uzasadniające nasze żądanie lub odmowę placówki.

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych oferuje nieodpłatne sporządzenie wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta. Wniosek o stwierdzenie zawinionego naruszenia prawa pacjenta jest wolny od opłat. Odpowiednie opisanie sytuacji i właściwe udokumentowanie podejrzenia, że jesteśmy ofiarą błędu medycznego, zwiększa szansę na pomoc Rzecznika. Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych świadczy nieodpłatną pomoc w pisaniu wniosków do Rzecznika Praw Pacjenta. 

Rzecznik wydaje decyzję na podstawie stanowiska konsultanta dziedziny medycyny, której dotyczy sprawa. To umożliwia przygotowanie starannej argumentacji do samego procesu sądowego o odszkodowanie.

Co więcej, Rzecznik po zapoznaniu się ze sprawą może sam zaangażować się w dochodzenie roszczeń na rzecz ofiary błędu medycznego. Wówczas postępowanie będzie wolne od jakichkolwiek opłat.

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych prowadzi program bezpłatnej pomocy ofiarom błędów medycznych.

Oprócz całorocznego programu oferującego pomoc ofiarom błędów lekarskich i medycznych zależnie od posiadanych środków Fundacja uruchamia programy dedykowane.

W grudniu 2021 r. Fundacja uruchomiła I edycję Programu Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych adresowaną do osób pokrzywdzonych w związku z błędami okołoporodowymi, ze wskazaniem na te skutkujące Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

W ramach I edycji Programu Fundacja oferowała: poradnictwo, kompleksową analizę całej dokumentacji medycznej, sporządzenie opinii prawnej oraz przygotowanie i przekazanie zgłoszenia do Rzecznika Praw Pacjenta.

Pomoc Fundacji była i jest całkowicie nieodpłatna.

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych pomaga wszystkim osobom poszkodowanym w trakcie procesu leczenia. Pomoc udzielana jest w dwóch formach.

Może to być pomoc prawna, gdzie wskazuje się możliwości podjęcia konkretnych kroków po zaznajomieniu się ze stanem faktycznym sprawy. Druga możliwość to pomoc finansowa, której udziela się osobom niemogącym ponieść kosztów dochodzenia roszczeń przed sądami.

W każdym przypadku pomoc jest możliwa wyłącznie dzięki Darczyńcom, wspierającym Fundację Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych.

Odszkodowanie za błąd medyczny 

Zarówno Rzecznik Praw Pacjenta, jak i kancelaria prawna mogą pomóc w uzyskaniu odszkodowania za błąd medyczny lub lekarski.

Jednak wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta musi zostać prawidło skonstruowany, a z dokumentacji musi wynikać, że doszło do błędu medycznego. Pomoc świadczona przez kancelarie prawne wymaga natomiast nakładów finansowych. Nie każda kancelaria uczciwie przyznaje, że nie specjalizuje się w prawie medycznym. 

Fundację Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych tworzą prawnicy specjalizujący się w błędach medycznych. Fundacja współpracuje także ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny. Dzięki temu może tworzyć profesjonalne opinie prawne i medyczne z zakresu błędów medycznych. Swoim beneficjentom oferuje sporządzenie analizy dokumentacji medycznej i wniosku do Rzecznika Prawa Pacjenta. W części przypadków jest w stanie zaoferować także pomoc procesową lub wsparcie w wyborze kancelarii prawnej

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia