Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Nieudana korekta uszu

Tymoteusz Zych
17 października 2022
Nieudana korekta uszu

Nieudana plastyka uszu (otoplastyka) może być błędem medycznym. Fakt, że pacjent wyraził zgodę na zabieg i związane z nim ryzyko, nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń za błąd medyczny. 

Nieudana operacja plastyczna – kto ponosi odpowiedzialność?

Operacje plastyczne mogą być wykonywane w ramach NFZ (np. niektóre operacje w przypadkach rozszczepów). Często jednak wykonywane są prywatnie w klinice medycyny estetycznej. Niezależnie od miejsca i odpłatności, lekarz, który popełnia błąd medyczny, ponosi za niego odpowiedzialność prawną. 

Jak w każdym wypadku, oddając się w ręce profesjonalisty mamy prawo oczekiwać kompetencji, aktualnej wiedzy i stosownych umiejętności. Błąd, czy zaniedbanie, które przyniosą negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia, są podstawą roszczeń cywilnych. Nieudana korekta uszu również może być podstawą do uzyskania zadośćuczynienia. 

Należy pamiętać, że za błąd medyczny odpowiada każdy pracownik medyczny, nie tylko lekarz. Oznacza to, że nieprawidłowo wykonane np. zastrzyki z botoksu, wykonane przez osobę niebędącą lekarzem, również mogą być błędem medycznym, za który możemy dochodzić zadośćuczynienia. 

Błąd w chirurgii plastycznej

Błędy w chirurgii plastycznej oraz w medycynie estetycznej również zaliczamy do kategorii błędów medycznych lub błędów w sztuce lekarskiej. Mogą one pojawić się na różnych etapach leczenia. Odmienny od przewidywanego efekt korekcji jest tylko jednym z nich. 

Błędem medycznym, także przy zabiegach medycyny estetycznej jest m.in. brak uzyskania świadomej zgody pacjenta na zabieg. Nawet gdy decydujemy się na otoplastykę (lub inną korekcję) prywatnie, chirurg ma obowiązek wyjaśnienia nam jakie zagrożenia wiążą się z chirurgią plastyczną. Niezbędne jest także uzyskanie pisemnego potwierdzenia, że pacjent rozumie ryzyko. 

Jeżeli lekarz nie wyjaśnił nam ryzyka lub pominął istotne fakty, które mogłyby wpłynąć na naszą decyzję albo nie przedstawił do podpisu oświadczenia, że akceptujemy ryzyko — można podejrzewać, że doszło do błędu lekarskiego

Lekarz ma także obowiązek przeprowadzić szczegółowy wywiad, zanim podejmie decyzję o kwalifikacji do operacji lub zabiegu. Dla zdrowia i życia pacjenta istotne jest, aby lekarz wiedział o jego alergiach, przebytych operacjach, przyjmowanych lekach, ogólnym stanie zdrowia. Bez tej wiedzy zabieg czy operacja stanowią bowiem zagrożenie dla pacjenta. Lekarz, który nie przeprowadzi wywiadu lub przeprowadzi go niedbale, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za błąd medyczny. Warunkuje to wystąpienie negatywnych konsekwencji zdrowotnych u pacjenta, których można by uniknąć, gdyby lekarz miał wiedzę, której pozyskania zaniechał podczas wywiadu. 

Błędem medycznym będzie też decyzja o przeprowadzeniu operacji, która jest dla pacjenta niebezpieczna w sytuacji, w której z przeprowadzonego wywiadu wynikało, że zagrożenie istnieje. 

Błędy medyczne mogą pojawić się także już podczas samej operacji. Błędy chirurgiczne są w medycynie estetycznej najczęściej występującą kategorią błędów. 

Zaliczamy do nich niewłaściwe podanie znieczulenia czy operację na niewłaściwej części ciała. Przykładem może być otoplastyka lewego ucha zamiast prawego. Zadośćuczynienia można też dochodzić za pozostawienie narzędzi w ciele pacjenta oraz gdy lekarz przeprowadzi operację nieprawidłowo. Niepożądane rezultaty operacji plastycznej, czy efekt odmienny od przewidywanego również mogą być podstawą roszczeń.

Nieudana korekta uszu — gdzie szukać pomocy?

Jeżeli uważasz, że podczas zabiegu korekty uszu doszło do błędu medycznego i rozważasz podjęcie kroków prawnych, warto skontaktować się z Fundacją Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych

Fundacja ta oferuje bezpłatne konsultacje prawne, podczas których specjalizujący się w prawie medycznym prawnicy zapoznają się ze sprawą, badają dokumentację i przedstawiają możliwości działania.

Nieodpłatna forma pomocy Fundacji pozwoli uniknąć kosztów, jakie zazwyczaj ponosi się już na początku działań prawnych, gdy zgłaszamy się do kancelarii czy firm odszkodowawczych. 

Reklamacja otoplastyki — co jest potrzebne?

W każdym przypadku błędu medycznego niezwykle ważne jest dostarczenie dokumentacji medycznej osoby poszkodowanej. Dotyczy to także błędów medycznych, które wydarzyły się w klinikach medycyny estetycznej. Chcąc dochodzić odszkodowania czy zadośćuczynienia, należy dysponować możliwie najbardziej kompletną dokumentacją medyczną związaną z nieudanym zabiegiem czy operacją. 

Karta medyczna i historia leczenia to podstawowe dokumenty, które pomagają w odtworzeniu zajścia, procesu decyzyjnego lekarza, formy terapii i ewentualnych nieprawidłowości. Często na jej podstawie można też udowodnić, że nasze zdrowie uległo pogorszeniu w wyniku błędu medycznego, ponieważ lekarz powinien odnotować w karcie zgłaszane dolegliwości.

Wszelka związana z błędem medycznym dokumentacja powinna zostać przedstawiona prawnikowi, któremu powierzamy naszą sprawę. Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych ma bogate doświadczenie w analizie dokumentacji medycznej, dzięki czemu nasi prawnicy mogą skutecznie działać na polu dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych. 

Nieudana korekta uszu: odszkodowanie i zadośćuczynienie

W związku z nieudaną operacją plastyczną, w tym źle wykonaną otoplastyką, można dochodzić roszczeń finansowych. 

W procesie cywilnym ofiara błędu medycznego może wnosić o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Roszczenia te przysługują za doznane krzywdy i poniesione koszty leczenia i rehabilitacji, które nastąpiły w wyniku błędu lekarskiego w medycynie estetycznej.

Niezwykle ważne jest prawidłowe sformułowanie żądania i wybór optymalnej ścieżki dochodzenia roszczeń. Dlatego tak istotny jest wybór wykwalifikowanego prawnika. Zespół Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych zrzesza wyłącznie prawników, którzy specjalizują się w zakresie błędów medycznych i są w stanie profesjonalnie i skutecznie przeprowadzić postępowania w tym zakresie. 

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia