Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Jakie prawa przysługują pacjentowi w przypadku powikłań po leczeniu kanałowym zębów?

Patryk Miernowski
3 września 2022
Jakie prawa przysługują pacjentowi w przypadku powikłań po leczeniu kanałowym zębów?

Leczenie kanałowe – czym jest?

Leczenie kanałowe zęba, inaczej określane leczeniem endodontycznym stanowi metodę leczenia dentystycznego pozwalającą na utrzymanie zęba, którego inaczej trzeba byłoby usunąć. Polega ona na usunięciu uszkodzonej miazgi z kanałów korzeniowych danego zęba. Miazgą zęba określa się silnie unerwioną substancję, wypełniającą tzw. komorę (wnętrze) zęba. Jej uszkodzenia wynikają zwykle z zaniedbanej, nieleczonej próchnicy. Stan zapalny miazgi objawia się wówczas intensywnym bólem zęba i jego nadwrażliwością na dotyk i temperaturę. Po usunięciu miazgi, opróżniony ząb zapełnia się materiałem biokompatybilnym. Taki ząb staje się wówczas tzw. „zębem martwym”, bo nie jest już odżywiany, nie przynosi też impulsów bólowych – nie boli. Z uwagi na występowanie pewnego ryzyka, tego rodzaju zabieg zawsze powinien być poprzedzony przez skrupulatne zdiagnozowanie przez dentystę stanu zęba.

Leczenie kanałowe – powikłania

Ocenia się, że obecnie zabiegi leczenia kanałowego są skuteczne aż w 9 na 10 przypadków. Jednakże, w pozostałych 10 procentach zdarzają się nieprzewidziane komplikacje. Często wynikają one z budowy korzenia zęba, skali jego zakażenia, albo z zaburzeń immunologicznych. Niestety zdarza się też, że winny jest sprzęt dentystyczny lub błąd lekarza wynikający np. z jego braku doświadczenia. Zabieg leczenia kanałowego ocenić trzeba jako skomplikowany. Przeprowadzany jest on w kilku etapach. Najpierw ocenia się stopień stanu zapalnego i próchnicy zęba, potem trzeba ustalić ilość i kształt kanałów leczonego zęba. Okoliczności te muszą być sprawdzone za pomocą badania RTG. Następnie dokonuje się znieczulenia miejscowego i usuwa chorą miazgę z wnętrza zęba. 

Czasem zdarza się, że po zabiegu endodontycznym pacjent doświadcza silnego bólu operowanego zęba, który nie ustępuje przez parę dni po zabiegu.  Może to świadczyć o tym, że leczenie nie powiodło się. W wypadku niewłaściwego oczyszczenia z bakterii zęba lub niedokładnego wypełnienia kanału, może wystąpić też przewlekłe zapalenie zęba. Może dotyczyć ono kanału zęba lub jego powierzchni (tj. okołowierzchołkowe zapalenie zęba). Innym powikłaniem, jakie może wystąpić wskutek leczenia kanałowego jest przepełnienie kanału i doprowadzenie do resorpcji zęba. Skutkuje to długotrwałym bólem lub wystąpieniem obrzęku.

Leczenie kanałowe – błąd w sztuce i co z nim zrobić?

W wypadku, gdy doświadczymy zabiegu endodontycznego przeprowadzonego niezgodnie ze sztuką lekarską, należy pamiętać o przysługujących pacjentowi prawach. Stomatolog, tak jak lekarz innej specjalizacji, podlega przepisom ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także innym aktom prawnym określającym zasady przeprowadzania zabiegów. Wobec pacjentów dentystycznych zastosowanie znajduje również ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Istnieje szereg dróg prawnych, które mogą ułatwić uzyskanie zadośćuczynienia bądź odszkodowania za złe leczenie kanałowe. 

Pewnym oczywistym krokiem, jaki można podjąć, jest zgłoszenie doznanej szkody do towarzystwa ubezpieczeń, w którym dany stomatolog posiada polisę OC. W praktyce jednak, bardzo rzadko przynosi to wymierne korzyści. Zarówno ubezpieczyciel, jak i lekarz nie uznają zwykle zasadności roszczenia, przez co trzeba zwrócić się na drogę sądową. 

Aby uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu błędnego zabiegu dentystycznego – a więc również spowodowanego leczeniem kanałowym, odpowiednią drogą jest postępowanie cywilne . Najczęstszą podstawą z zakresu prawa cywilnego jest przepis z art. 444 Kodeksu cywilnego. Reguluje on szkodę na osobie, a więc przypadek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Stanowi on, że na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Dodatkowo, przewiduje on przyznanie poszkodowanemu renty, gdyby w efekcie ograniczona została jego zdolność do pracy, lub gdyby zwiększyły się jego potrzeby. Renta stanowi świadczenie cykliczne, zwykle płacone co miesiąc, które jest w stanie stanowić realną pomoc.

Jednakże, z uwagi na długotrwałość i złożoność postępowania w polskich sądach, warto mieć świadomość, że przed rozpoczęciem sprawy sądowej, można podjąć także inne kroki. Zwłaszcza zasadne może być zgłoszenie sprawy do Rzecznika Praw Pacjenta, który — jeśli tylko uzna naruszenie praw pacjenta za prawdopodobne — może wszcząć postępowanie wyjaśniające. Trwa ono krócej niż postępowanie przed sądem cywilnym, a sam Rzecznik często zajmuje przychylne wobec pacjenta stanowisko. Dla sądów, takie stanowisko Rzecznika może stanowić istotny argument za zasądzeniem odszkodowania bądź zadośćuczynienia od stomatologa. Zespół Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych ma duże doświadczenie w postępowaniach przez RPP i chętnie pomoże poprowadzić również Państwa sprawę.

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia