Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Nieudana plastyka powiek

Ewa Ryś
26 października 2022
Błąd medyczny - operacja powiek

Blefaroplastyka, czyli plastyka powiek, to operacja polegająca na wycięciu nadmiaru wiotkiej skóry oraz mięśnia okrężnego oka. Nierzadko łączy się to z wycięciem części tkanki tłuszczowej, która jest odpowiedzialna za wrażenie „worków pod oczami”. 

Nieudany zabieg medycyny estetycznej — czy mogę uzyskać odszkodowanie?

Choć blefaroplastyka jest zabiegiem, na który zwykle decydujemy się ze względów estetycznych, nadal przysługują nam wszystkie prawa pacjenta. Prawa pacjenta są takie same jak w przypadku osób decydujących się na korekcję powiek ze względów zdrowotnych (gdy fałd skóry ogranicza pole widzenia i przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu).

Nieprofesjonalne wykonanie zabiegu albo nieudana plastyka powiek, mogą być podstawą dochodzenia odszkodowania. Możliwa jest także reklamacja nieudanej operacji plastycznej powiek.

Nieudana korekcja powiek — reklamacja, odszkodowanie za błąd?

Operacje plastyczne powiek, to jedne z najczęściej wykonywanych zabiegów medycyny estetycznej.

Fakt, że na blefaroplastykę powiek zazwyczaj decydujemy się prywatnie i podpisujemy stosowną umowę, nie zwalnia lekarza z obowiązku należytej staranności. Wprowadzenie w błąd pacjenta co do wskazań do operacji, skutków ubocznych, spodziewanych efektów, to działanie niedopuszczalne. Pacjent, który doświadczył takich błędów, może starać się o odszkodowanie na drodze sądowej.

Jeżeli efekt operacji plastycznej jest dla nas akceptowalny, ale mamy inne zastrzeżenia, warto skonsultować się z prawnikiem specjalistą. Znając postanowienia umowy podpisanej z kliniką medycyny estetycznej Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych, będzie w stanie wskazać możliwe działania prawne. W takich sytuacjach warto rozważyć np. wezwanie do obniżenia ceny w związku z niewywiązaniem się jednej ze stron z postanowień umowy.

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych ma bogate doświadczenie w sprawach z zakresu medycyny estetycznej. Fundacja oferuje bezpłatną analizę prawną dokumentacji oraz pomoc w wyborze najlepszej ścieżki prawnej.

Przykłady błędów medycznych podczas korekcji powiek górnych i dolnych

Zaniedbanie lekarza

Przeciwwskazaniem do jakiejkolwiek operacji powiek jest występowanie reakcji alergicznej na znieczulenie dożylne. Błędem lekarze będzie zakwalifikowanie pacjenta do operacji także wtedy, gdy reakcja alergiczna występuje tylko przy znieczuleniu miejscowym.

Jeżeli lekarz nie zapytał nas przed operacją o reakcje alergiczne na znieczulenie lub zignorował informację o tym, dopuścił się zaniedbania medycznego. W niektórych przypadkach może rodzić to odpowiedzialność karną za narażenie na utratę zdrowia lub życia

Ograniczeniem wyłączającym możliwość przeprowadzenia korekty powiek górnych lub dolnych są także wyniki badań.

Nieprawidłowe wyniki badań krwi lub EKG, dyskwalifikują możliwość operacji plastycznej powiek. Lekarz kwalifikujący do operacji i przeprowadzający ją nie może tego ignorować, a pacjent powinien być poinformowany w zrozumiały dla niego sposób o ryzyku.

W sytuacjach, w których zaniedbanie lekarza lub innego pracownika medycznego doprowadziło do pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, możemy mówić o błędzie medycznym. Pozwala to wystąpić na ścieżkę prawną i dochodzić roszczeń w postępowaniu cywilnym. W zależności od stanu faktycznego ofiara może żądać (nawet jednocześnie) odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty. 

Kluczowy dla prawidłowego poprowadzenia sprawy o błąd medyczny lub zaniedbanie lekarskie jest wybór wyspecjalizowanego prawnika. Istotne jest, aby znał specyfikę spraw z zakresu prawa medycznego. 

Dlatego powstała Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych, która zrzesza prawników specjalizujących się w tej dziedzinie prawa. Dzięki temu Fundacja może zaoferować profesjonalną i bezpłatną pomoc prawną swoim beneficjentom.

Wszystkie osoby poszkodowane przez błędy medyczne mogą zgłosić się do Fundacji i uzyskać bezpłatną konsultację. Fundacja pomoże ocenić, czy w zaistniałym przypadku doszło do błędu medycznego. Już na pierwszym spotkaniu przedstawiciele Fundacji mogą także określić możliwe kroki prawne

Błąd operacyjny

Podczas blefaroplastyki (plastyki powiek), jak podczas każdej innej operacji, może dojść do błędu operacyjnego. Błąd operacyjny to najczęściej błąd techniczny popełniony przez lekarza. Jeżeli niesie negatywne konsekwencje zdrowotne dla pacjenta, może być błędem medycznym.

Przykładem takiego błędu może być nieprawidłowe gojenie się rany po korekcie powiek górnych. Blizna po plastyce powiek górnych powinna być praktycznie niewidoczna. Opuchlizna czy oszpecenie twarzy to skutki błędów lekarza. Także, jeżeli po zabiegu nie zniknęła asymetria powiek albo została pogłębiona, można podejrzewać błąd w sztuce lekarskiej

Każdą wątpliwą w naszej ocenie sytuację warto skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym. Dzięki bezpłatnym konsultacjom oferowanym przez Fundację Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych każdy poszkodowany ma możliwość sprawdzenia, czy jego prawa nie zostały naruszone. 

Odszkodowanie za błąd w medycynie estetycznej

Warto zaznaczyć, że oprócz przysługującej nam drogi sądowej, możemy próbować wykorzystać inne ścieżki prawne. Nieprawidłowe wykonanie umowy przez klinikę medycyny estetycznej pozwala zazwyczaj na reklamację.

Prawidłowo sformułowane żądanie obniżenia ceny lub wykonania zabiegu ponownie, może skutkować zaspokojeniem naszych roszczeń bardzo szybko. Aby sprawdzić, czy taka możliwość istnieje w naszym przypadku, warto skonsultować się z Fundacją Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych.

Oczywiście nie w każdym przypadku błąd lekarza jest możliwy do naprawienia. Wówczas pozostaje nam dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Uzyskanie odszkodowania, zwrotu kosztów leczenia oraz rehabilitacji po nieudanej korekcie powiek jest również o tyle istotne, że zabieg blefaroplastyki jest stosunkowo kosztowny.  W tak poważnych kwestiach nie należy zwlekać i już na samym początku zaangażować pomoc prawną na najwyższym poziomie. Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych od lat pomaga ofiarom, także po nieudanych operacjach plastycznych, w dochodzeniu sprawiedliwości. 

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia