Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Długotrwała diagnoza jako naruszenie praw pacjenta

Przemysław Pietrzak
11 grudnia 2023

Grafika: Freepik.com

Okoliczności wskazujące na zaistnienie długotrwałej diagnozy

Długotrwała diagnoza medyczna może być postrzegana jako naruszenie prawa pacjenta do właściwego standardu opieki medycznej. Opóźnienia w diagnozowaniu i opóźnienia w rozpoczęciu odpowiedniego leczenia mają poważne negatywne skutki, gdyż przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Długotrwałe opóźnienie w diagnozie może być uznane za naruszenie praw pacjenta, gdy organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych jest nieprawidłowa lub brakuje odpowiednio wykwalifikowanego personelu medycznego​​.

Roszczenia w przypadku długotrwałej diagnozy

Opóźnienia w diagnozowaniu i leczeniu przewlekłych chorób mogą skutkować pogorszeniem zdrowia pacjentów. W przypadkach długotrwałej diagnozy istnieje możliwość roszczeń o odszkodowanie3. Aby uzyskać odszkodowanie, pacjent musi udowodnić związek przyczynowy między:

  • pogorszeniem się stanu zdrowia

a

  • opóźnieniami w diagnostyce i leczeniu.

W przypadku długotrwałej diagnozy, kierownictwo placówki medycznej może ponosić odpowiedzialność za tę sytuację. Ma to miejsce, zwłaszcza jeśli opóźnienia wynikają z błędów organizacyjnych​​.

Pacjenci, którzy nie otrzymali świadczeń takich jak:

  • badań,
  • kuracji,
  • porad,
  • lub innych działań, które mogłyby poprawić ich stan zdrowia,

lub otrzymali je, ale zbyt późno, mają prawo do odszkodowania. Świadczenia, które mogą przysługiwać poszkodowanym, zależą od indywidualnej sytuacji i stanu zdrowia. Mogą one obejmować:

  • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę niematerialną,
  • odszkodowanie za szkodę majątkową oraz naruszenie praw pacjenta,
  • a także rentę w przypadku zwiększonych potrzeb zdrowotnych​​​​.

Podsumowując, długotrwała diagnoza może być uznana za naruszenie praw pacjenta. Ma to miejsce, zwłaszcza gdy prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia lub opóźnienia w rozpoczęciu niezbędnego leczenia. W takich przypadkach pacjenci mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenia praw pacjenta.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu1

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu dotyczył sprawy błędu medycznego, w której dermatolog opóźnił diagnozę czerniaka złośliwego u pacjentki. W wyniku tego opóźnienia pacjentka przeszła liczne operacje i doświadczyła poważnych problemów zdrowotnych. Sąd przyznał jej odszkodowanie w wysokości 60 000 zł za cierpienie fizyczne i psychiczne. Wyrok zmienił wcześniejsze orzeczenie, obciążając dermatologa i towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiedzialnością za szkody wynikłe z błędnej diagnozy i opóźnionego leczenia.


  1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 9.12.2019 r., sygn. I ACa 1192/17, LEX nr 3050341. ↩︎
Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia