Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Odpowiedzialność szpitala za błąd medyczny

Tymoteusz Zych
24 grudnia 2021
Odpowiedzialność szpitala za błąd medyczny

Odpowiedzialnością za błąd medyczny, nie w każdym przypadku obarczony zostanie szpital. Jest to uzależnione od tego, jak stosunek pracy lub współpracy łączy danego lekarza ze szpitalem, w którym świadczy opiekę zdrowotną.

Kiedy odpowiedzialność cywilną ponosi szpital?


Odpowiedzialność odszkodowawczą poniesie szpital w sytuacji, kiedy lekarz udzielający pacjentowi świadczeń zdrowotnych:

  • działa w podmiocie leczniczym na podstawie umowy o pracę lub
  • działa w podmiocie leczniczym na podstawie umowy o świadczeniu usług medycznych (tzw. kontrakt).

Jeżeli lekarz działa na podstawie umowy o pracę, może ponieść konsekwencje przed swoim pracodawcą. W procesie cywilnym o odszkodowanie za błąd medyczny, jego rola ograniczy się jedynie do roli świadka. Odpowiedzialność odszkodowawczą poniesie szpital lub ubezpieczyciel palcówki leczniczej.

Jeżeli zaś lekarz działa na podstawie kontraktu, odpowiedzialność odszkodowawczą poniesie wraz z palcówką, dla której świadczy usługi. Jest to tak zwana odpowiedzialność solidarna.

Kiedy odpowiedzialność cywilną ponosi lekarz osobiście?

Jak zostało na wstępie wskazane, odpowiedzialność za błąd medyczny może ponieś lekarz osobiście albo placówka, dla której świadczy swoje usługi.

Odpowiedzialność odszkodowawcza obarczy lekarza, w sytuacji, gdy ten prowadzi samodzielnie własny, prywatny gabinet. Zatem sam poniesie odpowiedzialność cywilną, jeżeli w ramach swojej działalności gospodarczej wyrządzi pacjentowi szkodę.

Warto podkreślić, że lekarz, który prowadzi własny gabinet, odpowiadać będzie również za szkody wyrządzone przez personel, który zatrudnia.

Podkreślenia wymaga, że co do zasady zarówno szpital, jak i lekarz powinni być ubezpieczeni. Wysokość odszkodowań zasądzanych za błędy medyczne, są na tyle duże, że często niemożliwe byłoby ich pokrycie z „prywatnej kieszeni”. Z tego powodu istnieje obowiązek, aby szpital (lub inny podmiot leczniczy) oraz lekarz, byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za błędy w sztuce lekarskiej. W konsekwencji poszkodowany pacjent, ostatecznie będzie ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela lekarza lub szpitala.

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia