Logo
Fundacja Pomocy Ofiarom
Błędów Medycznych
+48 601 471 063
PN-PT 10:00-17:00

Odszkodowania za błędy lekarskie

Tymoteusz Zych
7 grudnia 2021
Odszkodowania za błędy lekarskie

Każdego roku w Polsce w wyniku błędu lekarskiego umiera od 7 do 23 tysięcy osób. Do niedawna błędy lekarskie były w naszym społeczeństwie tematem tabu. Dopiero od 2017 roku liczba postępowań karnych i cywilnych zaczęła rosnąć, a w prokuraturach powstały specjalne wydziały zajmujące się tego typu przestępstwami. Od 2012 roku istnieje możliwość skierowania wniosku o odszkodowanie za błąd lekarski popełniony w szpitalu do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich praw i chętniej walczymy o należne nam odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Błąd lekarski odszkodowanie

Błąd lekarski wiąże się z zaniedbaniami w trakcie wykonywania zawodu lekarza. Lekarz lub lekarz dentysta ma za zadanie dołożyć najwyższej staranności i ostrożności podczas przeprowadzanych czynności, aby poprawić stan zdrowia pacjenta. Lekarz, który zleca złe badania, może postawić błędną diagnozę, a w konsekwencji podjąć niewłaściwe leczenie. Za takie działanie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nieprawidłowe działanie lekarza może skutkować pogorszeniem się stanu zdrowia pacjenta lub jego śmiercią. W takiej sytuacji powstaje szkoda, która jest konsekwencją błędnych czynności. Za powstałą szkodę, pacjent lub jego rodzina może dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia i dożywotniej renty. Na wysokość odszkodowania za błędy lekarskie wpływa rodzaj i rozmiar poniesionej szkody oraz krzywdy.

Dochodząc swych praw, warto wiedzieć, że odszkodowanie otrzymywane jest jako zwrot kosztów, które ponieśliśmy w związku z nieprawidłowym leczeniem. Zadośćuczynienie za błąd lekarski jest rekompensatą za krzywdę. Renta przyznawana jest jako świadczenie comiesięczne, wskutek utraty źródła dochodu lub zwiększenia potrzeb.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej?

Lekarze i lekarze dentyści objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem OC, za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych. Dlatego, jeżeli chcemy walczyć o należne odszkodowanie za zaniedbanie lekarskie, powinniśmy zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeń, w którym lekarz posiada polisę OC.

Zgłoszenie szkody powinno zawierać:

  • dane zgłaszającego szkodę;
  • dane lekarza;
  • datę zdarzenia;
  • opis procesu leczenia;
  • wskazanie nieprawidłowości popełnionych przez lekarza;
  • opis skutków błędu;
  • wskazanie żądanej kwoty

Wartość odszkodowania wyceniana jest w każdej sprawie indywidualnie. Ważna jest też opinia lekarza biegłego w zakresie likwidacji szkód. W konsekwencji nie zawsze wartość proponowana przez sprawcę lub towarzystwo ubezpieczeniowe jest proporcjonalna do rozmiaru doznanej krzywdy. Dzieje się tak, zwłaszcza jeżeli pod uwagę brane są niewymierne szkody osobowe, uszczerbek na zdrowiu i śmierć bliskiej osoby. Na decyzję ubezpieczyciela przysługuje odwołanie. Sprawę można też skierować do sądu. Pacjent może domagać się np. zadośćuczynienia za błąd lekarski, odszkodowania lekarskiego, a także odszkodowania od szpitala za błąd lekarski. Często pozywa się również ubezpieczyciela.

Wysokość odszkodowań za błąd lekarski

Jednym z najwyższych przyznanych odszkodowań za błąd lekarski w Polsce jest 5 milionów zadośćuczynienia i odszkodowania zasądzone od warszawskiego szpitala w 2014 roku. Mimo to, wartości odszkodowań nie idą w górę.

Stagnacja może wynikać z systemu stworzonego przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowe. Programem tym, coraz częściej posługują się sędziowie. HBT Index (Human Body Trauma Index), to model informatyczny, służący do wyliczania wartości odszkodowania. System bierze pod uwagę wpływ chorób przewlekłych, przebytych wcześniej obrażeń, uciążliwość leczenia, pogorszenie się jakości życia itd. Narzędzie oblicza kwotę odszkodowania, w oparciu wyroki sądowe, które już zapadły w tym zakresie.
Ujednolicanie orzecznictwa w sprawach odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej nie jest korzystnym rozwiązaniem. Każdy przypadek błędu jest wyjątkowy i może skutkować inną szkodą u poszczególnego pacjenta. Ponadto, każdy poszkodowany inaczej znosi krzywdę, co wpływa na wysokość żądanego zadośćuczynienia za błąd lekarski.

Pewne jest, że odszkodowanie lekarskie musi w całości pokrywać doznaną szkodę. Natomiast zadośćuczynienie za błąd lekarski powinno prezentować ekonomicznie odczuwalną wartość dla poszkodowanego.

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej – przykłady

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, 2009 rok, 2.4 miliona złotych odszkodowania i 6 tysięcy złotych renty.

Wina lekarza: podczas wykonywania zabiegu usunięcia migdałków u dziecka doszło do niedotlenienia mózgu. Chłopiec od tej pory jest osobą niepełnosprawną.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 2014 rok, 1 milion złotych zadośćuczynienia i 6 tysięcy złotych renty.

Wina lekarza: zakażenie salmonellozą w trakcie operacji, w wyniku czego doszło do przebicia jelita grubego i powikłań.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, 2010 rok, 900 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 9.5 tysiąca złotych odszkodowania i 4.800 złotych dożywotniej renty.

Wina lekarza: odmowa wykonania cesarskiego cięcia, wskutek czego dziecko urodziło się z ciężkim porażeniem mózgowym.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, 2015 rok, 500 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 300 tysięcy złotych odszkodowania, 13 tysięcy złotych renty.

Wina lekarza: brak reakcji na zgłaszane dolegliwości po operacji. Pacjentka zgłaszała problemy z oddychaniem, lekarz nie zajrzał do rany pooperacyjnej, w której utworzył się krwiak. Następstwem było zapadnięcie w śpiączkę pacjentki.

Odszkodowania za błędy lekarskie – podsumowanie

Z jednej strony roku rośnie liczba spraw związanych z błędami medycznymi, a z drugiej obserwuje się stagnacje w wysokości przyznawanych odszkodowań. Cieszyć może coraz większa świadomość procesowa poszkodowanych, którzy z pomocą profesjonalnych kancelarii prawnych walczą o swoje prawa. Procesy dotyczące błędów lekarskich nie należą do łatwych zarówno w sferze prawnej, jak i emocjonalnej. Bezpłatną pomoc prawną i wsparcie jako poszkodowany można otrzymać, zgłaszając się do Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. 

Program

Zostaw dane, oddzwonimy i udzielimy Ci wsparcia