Błędy lekarskie

Odpowiedzialność za błąd lekarski
Odpowiedzialność za błąd lekarski

Lekarze lub lekarze dentyści za negatywne skutki wykonania, lub zaniechania czynności medycznych, które są niezgodne z aktualną wiedzą i praktyką medyczną mogą ponieść odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną. Za błąd […]

Błąd lekarski – gdzie zgłosić
Błąd lekarski – gdzie zgłosić

Z roku na rok przybywa procesów o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez lekarzy. Dotyczy to tak samo pozwów cywilnych, jak karnych. Wzrost można odnotować również w ilość spraw przed sądami […]

Odszkodowania za błędy lekarskie
Odszkodowania za błędy lekarskie

Każdego roku w Polsce w wyniku błędu lekarskiego umiera od 7 do 23 tysięcy osób. Do niedawna błędy lekarskie były w naszym społeczeństwie tematem tabu. Dopiero od 2017 roku liczba […]

Błąd lekarski- znaczenie
Błąd lekarski- znaczenie

Błąd lekarski, czyli błąd w sztuce lekarskiej – (lege artis). W potocznym rozumieniu jest on uznawany za tożsamy z błędem medycznym. Zazwyczaj oba terminy stosowane są przez osoby poszkodowane zamiennie. […]

Przykłady błędów lekarskich
Przykłady błędów lekarskich

Błąd lekarski jest niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną działaniem lub brakiem działania lekarza. Sprawca błędu musi działać nieumyślnie, z nienależytą starannością. Lekarz odpowiada za popełnienie błędu w zakresie, w jakim […]

Błąd medyczny
Orzecznictwo w sprawach medycznych

Lektura orzeczeń pozwala na poznanie sposobów rozstrzygnięć w sprawach, które wydają się być podobne. Należy jednak ostrożnie podchodzić do lektury orzeczeń, ponieważ stany faktyczne pomimo pozornego podobieństwa mogą być różne […]

Błąd medyczny
Borelioza u dziecka

Opis historii: Naszą córkę ugryzł kleszcz. Zgłosiliśmy się do lekarza na izbie przyjęć w szpitalu, który kleszcza wyciągnął i oświadczył, że nie ma potrzeby dalszych działań. Po pewnym czasie dziecko zaczęło […]

Błąd medyczny
Amputacja rączki dziecka

Opis historii: Urodziłam córkę kilka lat temu. Córka została zarażona w szpitalu i efekt był taki, że wdało się zakażenie i jedynym wyjściem była amputacja prawej rączki dziecka. Nie przyszło mi […]

Błąd medyczny
Brak opieki nad pacjentem w SOR

Opis historii: Rok temu moją siostrę zabrało pogotowie ratunkowe do szpitala. Siostra zasłabła, zwyczajnie poczuła się źle. Siostra leczyła się psychiatrycznie, miała lekkie objawy schizofrenii. Chciałem jechać razem z siostrą by […]

Błąd medyczny
Operacja kręgosłupa

Opis historii: W miesiącu marcu 2011 r. miałam operację kręgosłupa /odc. lędzwiowy-2 poziomy/ w szpitalu ABC oraz w miesiącu sierpniu 2011r. odc. szyjny – 3 poziomy w Szpitalu DEF. Od pierwszej […]

Błąd medyczny
Zaniedbania w prowadzeniu ciąży

Opis historii: Urodziłam syna z zespołem Downa. Przez cały czas znajdowałam się pod opieką lekarza w prywatnym gabinecie. Lekarz nie prowadził ciąży w sposób właściwy, ani nie monitorował jej. Moje wizyty […]

Błąd medyczny
Renta dla poszkodowanego.

Zgodnie z art. 444 k.c. Jeżeli poszkodowany w skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły […]

Błąd medyczny
Czyli – UWAGA na firmy windykacyjne.

Jakie ryzyka kryją się w związku z podjęciem współpracy z firmami windykacyjnymi? Często firmy na swoich stronach internetowych zamieszczają stwierdzenia zachęcające do współpracy typu: ” nie pobieramy opłat wstępnych, a jedynie […]

Błąd medyczny
Lekarz nie zawsze ubezpieczony.

Jeżeli lekarz dopuścił się rażącego niedbalstwa, co skutkowało zgonem pacjenta, to obciąża go osobiście obowiązek zapłaty zadośćuczynienia, nawet jeżeli był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach. […]