Błędy lekarskie

Odpowiedzialność za błędy w diagnozie genetycznej
Odpowiedzialność za błędy w diagnozie genetycznej

Odpowiedzialność za błędy w diagnozie genetycznej stanowi istotny aspekt prawny w dziedzinie medycyny. Biorąc pod uwagę złożoność i dynamiczny rozwój technologii genetycznych, zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia. Odpowiedzialność za błędy diagnostyczne, w tym genetyczne, może być oceniana zarówno pod względem prawa cywilnego, jak i karnego, zgodnie z polskim prawem.

Błąd medyczny
Długotrwała diagnoza jako naruszenie praw pacjenta

Długotrwała diagnoza medyczna może być postrzegana jako naruszenie prawa pacjenta do właściwego standardu opieki medycznej. Opóźnienia w diagnozowaniu i opóźnienia w rozpoczęciu odpowiedniego leczenia mają poważne negatywne skutki, gdyż przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Długotrwałe opóźnienie w diagnozie może być uznane za naruszenie praw pacjenta, gdy organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych jest nieprawidłowa lub brakuje odpowiednio wykwalifikowanego personelu medycznego​​.

Błąd medyczny
Nieumyślne spowodowanie śmierci

Większość z nas nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby spowodować śmierć drugiego człowieka. Niestety, może dojść do sytuacji, kiedy nieumyślnie do tego doprowadzimy. Kodeks karny w art. 155 wskazuje, […]

Błąd medyczny
Problemy kardiologiczne

Jak już powszechnie wiadomo – kardiologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego. Lekarz wyspecjalizowany w dziedzinie kardiologii zajmuje się diagnozowaniem wad wrodzonych i nabytych. Poza […]

Błąd medyczny
Kiedy lekarz odpowiada za powikłania?

Czym jest powikłanie? Powikłanie jest schorzeniem, które występuje jako ”efekt” innej choroby, operacji czy też błędów w leczeniu.  Wystąpienie powikłań zależy od kilku kwestii, umiejętności lekarzy, wieku czy nawet płci. […]

Błąd medyczny
Czym jest porażenie nerwu strzałkowego?

Jest to dość nieprzyjemna przypadłość. Objawiająca się najczęściej w stałych problemach ze zginaniem palców czy też przy chodzie nazywam potocznie ”bocianim”. Częstym objawem jest również brak czucia w stopie czy […]

Błąd medyczny
Zadośćuczynienie za śmierć

Śmierć najbliższego członka rodziny to wielka tragedia, szczególnie kiedy śmierć ta jest niespodziewana i związana z zawinieniem osoby trzeciej. Roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej wynika z art. 446 […]

Błąd medyczny
Wenflon (kaniula) powikłania

Czym jest wenflon/kaniula dożylna i kiedy go zakładamy? Wenflon czy kaniula dożylna to nazwa potoczna plastikowej rurki wprowadzanej do żyły. Mimo, że powszechnie nie jest ona ”lubiana” przez pacjentów to można powiedzieć, […]

Błędy lekarskie – statystyki
Błędy lekarskie – statystyki

Dostęp do pełnej statystyki błędów lekarskich jest ograniczony, ponieważ w Polsce nie istnieje system monitorowania błędów medycznych. Statystyki prowadzone są między innymi na podstawie raportów Prokuratury Krajowej i Izb Lekarskich. […]

Błędy lekarskie – gdzie szukać pomocy
Błędy lekarskie – gdzie szukać pomocy

Pacjent, zgłaszając się do szpitala, poradni medycznej czy innej placówki liczy, że otrzyma pomoc i będzie leczony według najlepszej wiedzy i praktyki lekarzy prowadzących. Niestety, nierzadko dochodzi do błędów lekarskich, […]

Błędy lekarskie – kodeks karny
Błędy lekarskie – kodeks karny

Pracownik medyczny, który podczas praktyki popełnił błąd medyczny, oprócz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej może ponieść również odpowiedzialność karną. Każdy błąd medyczny (a więc również błąd lekarski) stanowić może podstawę odpowiedzialności […]

Błędy lekarskie – przedawnienie
Błędy lekarskie – przedawnienie

W 2016 roku toczyło się 4963 postępowań o uznanie błędów lekarskich oraz przyznanie odszkodowania za błędy medyczne. Od tego czasu co roku ich liczba wzrasta o jakieś 15%. Jednakże warto […]