Blog

Błędy medyczne – podstawa prawna
Błędy medyczne – podstawa prawna

Obecnie, maksymalny wymiar kary dla lekarza za błąd medyczny (nieumyślne spowodowanie śmierci) wynosi 5 lat, a minimalny 3 miesiące. Sąd według uznania, taką karę pozbawienia wolności może zamienić na grzywnę […]

Błędy lekarskie – gdzie szukać pomocy
Błędy lekarskie – gdzie szukać pomocy

Pacjent, zgłaszając się do szpitala, poradni medycznej czy innej placówki liczy, że otrzyma pomoc i będzie leczony według najlepszej wiedzy i praktyki lekarzy prowadzących. Niestety, nierzadko dochodzi do błędów lekarskich, […]

Błąd lekarski a błąd medyczny
Błąd lekarski a błąd medyczny

Błąd medyczny i błąd lekarski (błąd w sztuce lekarskiej) uznawane są za synonimy i w potocznym języku oba zwroty stosowane są zamiennie. W rzeczywistości błąd lekarski i błąd medyczny to […]

Błędy lekarskie – kodeks karny
Błędy lekarskie – kodeks karny

Pracownik medyczny, który podczas praktyki popełnił błąd medyczny, oprócz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej może ponieść również odpowiedzialność karną. Każdy błąd medyczny (a więc również błąd lekarski) stanowić może podstawę odpowiedzialności […]

Błędy lekarskie przy porodzie
Błędy lekarskie przy porodzie

Błędy zaistniałe przy porodzie stanowią jedną z najistotniejszych kategorii błędów lekarskich. Błędem przy porodzie określa się błąd, który wystąpił w okresie okołoporodowym jako rezultat niezastosowania się lekarza (np. ginekologa, anestezjologa, […]

Odszkodowanie od szpitala za zaniedbanie
Odszkodowanie od szpitala za zaniedbanie

Pacjent ma do odszkodowania, nie tylko w przypadku zakażenia szpitalnego, czy urazu. Prawo do przysługuje mu również, w sytuacji, gdy dozna szkody na skutek zaniedbania medycznego. Zaniedbanie medyczne – czym […]

Odszkodowanie od szpitala za śmierć
Odszkodowanie od szpitala za śmierć

Rodzinie pacjenta, zmarłego na skutek błędu medycznego, przysługuje prawo ubiegania się o odszkodowanie od szpitala. Mogą również starać się o zapłatę zadośćuczynienia oraz uzyskania w określonych sytuacjach – renty. Śmierć pacjenta każdorazowo jest ciężką sytuacją dla jego […]

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne
Odszkodowanie za zakażenie szpitalne

Zakażony pacjent może dochodzić odszkodowania zarówno na drodze przedsądowej, jak i w ramach postępowania cywilnego. Ponadto ma prawo do złożenia wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zakażenie […]

Jak pozwać szpital?
Jak pozwać szpital?

Pacjent poszkodowany w wyniku błędu medycznego posiada prawo do dochodzenia konkretnych roszczeń. Może to być odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz w konkretnych przypadkach renta. Najczęściej, powyższych roszczeń dochodzi się na drodze sądowej, w […]

Jak uzyskać odszkodowanie od szpitala?
Jak uzyskać odszkodowanie od szpitala?

Odszkodowanie od szpitala można uzyskać na drodze przedsądowej, jak i w ramach postępowania cywilnego. Ponadto pacjent ma prawo do złożenia wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Uzyskanie […]

Zielone wody płodowe
Zielone wody płodowe

Prawidłowy stan płynu owodniowego jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka. Wody płodowe są bowiem odpowiedzialne za transport i wymianę substancji odżywczych między matką a dzieckiem. Chronią płód przed urazami i […]

zmartwica
Zamartwica

Zamartwica płodu oznacza, że doszło do ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej u dziecka. Może się to zdarzyć w trakcie ciąży, jak i podczas porodu. Stan ten poważnie zagraża życiu i zdrowiu dziecka. […]

Niedotlenienie przy porodzie: hipoksja okołoporodowa
Niedotlenienie przy porodzie: hipoksja okołoporodowa

Niedotlenienie przy porodzie to jedna z najczęstszych przyczyn zgonu w okresie okołoporodowym. Stanowi poważny problem neonatologiczny. Średnio na tysiąc porodów występuje jeden ciężki przypadek niedotlenienia dziecka. Jakie są przyczyny i konsekwencje […]

Makrosomia płodu
Makrosomia płodu

Co to jest makrosomia płodu? Jakie są jej przyczyny? Jaki związek z makrosomią ma cukrzyca? Czy makrosomię można leczyć i jakie niesie konsekwencje dla matki i dziecka? Co to jest […]

Błędy lekarskie – przedawnienie
Błędy lekarskie – przedawnienie

W 2016 roku toczyło się 4963 postępowań o uznanie błędów lekarskich oraz przyznanie odszkodowania za błędy medyczne. Od tego czasu co roku ich liczba wzrasta o jakieś 15%. Jednakże warto […]

Odpowiedzialność za błąd lekarski
Odpowiedzialność za błąd lekarski

Lekarze lub lekarze dentyści za negatywne skutki wykonania, lub zaniechania czynności medycznych, które są niezgodne z aktualną wiedzą i praktyką medyczną mogą ponieść odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną. Za błąd […]

Błąd lekarski – gdzie zgłosić
Błąd lekarski – gdzie zgłosić

Z roku na rok przybywa procesów o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez lekarzy. Dotyczy to tak samo pozwów cywilnych, jak karnych. Wzrost można odnotować również w ilość spraw przed sądami […]

Odszkodowania za błędy medyczne
Odszkodowania za błędy medyczne

5 milionów złotych zadośćuczynienia i odszkodowania otrzymała w 2014 roku pacjentka warszawskiego szpitala, która została zainfekowana salmonellą. W 2018 roku zapadł wyrok w sprawie błędów medycznych na porodówce w jednym […]

Odszkodowania za błędy lekarskie
Odszkodowania za błędy lekarskie

Każdego roku w Polsce w wyniku błędu lekarskiego umiera od 7 do 23 tysięcy osób. Do niedawna błędy lekarskie były w naszym społeczeństwie tematem tabu. Dopiero od 2017 roku liczba […]

Błędy medyczne– statystyki
Błędy medyczne – statystyki

Ze statystyk podanych przez Departament Postępowania Przygotowawczego – Dział do Spraw Błędów Medycznych Prokuratury Krajowej, wynika, że w 2017 roku w całym kraju prowadzono 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych. To […]

Błąd lekarski- znaczenie
Błąd lekarski- znaczenie

Błąd lekarski, czyli błąd w sztuce lekarskiej – (lege artis). W potocznym rozumieniu jest on uznawany za tożsamy z błędem medycznym. Zazwyczaj oba terminy stosowane są przez osoby poszkodowane zamiennie. […]

Przykłady błędów lekarskich
Przykłady błędów lekarskich

Błąd lekarski jest niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną działaniem lub brakiem działania lekarza. Sprawca błędu musi działać nieumyślnie, z nienależytą starannością. Lekarz odpowiada za popełnienie błędu w zakresie, w jakim […]

Przykłady błędów medycznych
Przykłady błędów medycznych

Błąd medyczny to sytuacja, w której szpital lub pracownik medyczny niewłaściwie postępują z życiem i zdrowiem człowieka. Skutkiem jest pogorszenie zdrowia lub utrata życia. W przypadku błędu medycznego szkoda pacjenta […]

Rzecznik Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta to organ właściwy w sprawach ochrony praw pacjentów. Czym dokładnie zajmuje się Rzecznik? Jak uzyskać pomoc Rzecznika Praw Pacjenta? Czy organ ten oferuje pomoc ofiarom błędów medycznych? […]

Co to błąd medyczny?
Co to jest błąd medyczny?

Błędy medyczne a błędy w sztuce lekarskiej Wszyscy pracownicy służby zdrowia odpowiadają za popełnione przez nich błędy medyczne i błędy lekarskie. Poszkodowani mogą domagać się sprawiedliwości zarówno w procesie cywilnym, […]

Błąd medyczny
Zrozumieć szkodę

Wysokość roszczeń zgłaszanych w procesach odszkodowawczych z tytułu szkód tzw. „medycznych” , wacha się w granicach od 20 000 PLN do 1 000 000 PLN. Sądy natomiast zasądzają odszkodowania w przedziale […]